A Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. pályázatot hirdet adminisztrációs és pénzügyi ügyintézői állás betöltésére

Létrehozás: 2018. Jan. 03. - 11:01

Pályázati kiírás

A Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. pályázatot hirdet adminisztrációs és pénzügyi ügyintézői állás betöltésére határozatlan időre, 3 hónapos próbaidő kikötésével.

 
Munkahely megnevezése: Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 8460 Devecser, Hunyadi u. 21.

 
Ellátandó feladat: Adminisztratív feladatok ellátása, pénztárosi, számlázási feladatok ellátása, egyéb pénzügyi, nyilvántartási feladatok ellátása.

 
Pályázati feltételek:

  • Gazdasági középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és pénzügyi szakképesítés,

  • büntetlen előélet,

  • magyar állampolgárság,

  • cselekvőképesség

 Pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pályázó önéletrajzát, bérigényét,

  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

  • szakképesítést igazoló okirat másolatát,

  • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

Illetmény: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján kerül megállapításra.
 
Pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 20.

 
Pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtási határidő lejártát követő 8 napon belül.

 
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

 
A pályázatot Devecser Város Önkormányzatához – „pályázat Városüzemeltetési Kft. adminisztratív és pénzügyi ügyintézői állására” megjelöléssel – címezve (8460 Devecser, Deák tér 1.) kell benyújtani.

 
Az állással kapcsolatos bővebb felvilágosítást Molnár András Kadocsától a 06/20 2459235-ös telefonszámon lehet kérni.

 

Naptár: 
2018, január 20 - 16:00

Szerzőről