Meghívó 2017.december 14-én tartandó ülésre

Létrehozás: 2017. Dec. 08. - 11:50

M  E  G  H  Í  V  Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. december 14-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel
nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház
                         Művelődési Ház Devecser, Jókai u. 3.

N A P I R E N D

T á r g y :                                                                                                                                Előadó:
 1.  

Közmeghallgatás

Ferenczi Gábor

         polgármester

 1.  

A Devecseri Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor

polgármester

 1.  

Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletének feltételeiről

Ferenczi Gábor

polgármester

 1.  

DEVECSER VÁROS ÉV RENDŐRE” díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 5/2006.(I.26) önkormányzati rendelet módosításához

Ferenczi Gábor

polgármester

 1.  

Gazdasági- és iparterületek vételár megállapítása

Ferenczi Gábor

polgármester

 1.  

Devecseri 1449/18 hrsz-ú ingatlan értékesítése

Ferenczi Gábor

polgármester

 1.  

Devecseri 0145/4 hrsz.-ú ingatlan haszonbérbe adása

Ferenczi Gábor

polgármester

 1.  

A Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal és a Vackor Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde között létrejövő, valamint a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal és a Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat között létrejövő munkamegosztási megállapodás jóváhagyása

Ferenczi Gábor

polgármester

 1.  

Beszámoló állami ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülését követő hasznosításáról

Ferenczi Gábor

polgármester

 1.  

TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú „A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzésre beérkezett ajánlatok elbírálása

Ferenczi Gábor

polgármester

 1.  

A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház Petőfi tér 5. szám alatti székhelyén tartandó „szénszünet”

Ferenczi Gábor

polgármester

 1.  

Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

 1.  

A 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Bendes István

jegyző

 1.  

A Képviselő-testület 2017. évben végzett munkájának értékelése, valamint 2018. évi munkatervének jóváhagyása

Ferenczi Gábor

polgármester

 1.  

Devecseri 1956-os Emlékbizottság tagjainak megválasztása

Ferenczi Gábor

polgármester

 1.  

Gárdonyi Géza Emléktársaság tagjainak megválasztása

Ferenczi Gábor

polgármester

D e v e c s e r , 2017. december 8.

                                                                                                                     Ferenczi Gábor

                                                                                                                       polgármester

Naptár: 
2017, december 14 - 16:00

Szerzőről