Meghívó 2018. augusztus 1-én tartandó nyilvános Képviselő-testületi ülésre

Létrehozás: 2018. Jul. 28. - 11:35

M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. augusztus 1-jén (szerdán) 15,00 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Művelődési Ház Devecser, Jókai u. 3.

 

N A P I R E N D

T á r g y : Előadó:

1.

  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről és a közterületek tisztán tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

   

  Ferenczi Gábor

  polgármester

  2.

   Szociális étkeztetés biztosítása

   Ferenczi Gábor

   polgármester

   3.

    A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázat benyújtása

    Ferenczi Gábor

    polgármester

    4.

     A mini bölcsődei ellátás szakmai programjának jóváhagyása

     Ferenczi Gábor

     polgármester

     5.

      Telekadóval kapcsolatos szakmai vélemény

      Ferenczi Gábor

      polgármester

      6.

       Devecser Város Önkormányzata 2016. évi kincstári ellenőrzés utóellenőrzésének (ellenőrzési jelentés) intézkedési terve

       Ferenczi Gábor

       polgármester

       7.

        Házi szennyvízbeemelők villamos energia ellátásról szóló döntés meghozatala

        Ferenczi Gábor

        polgármester

        8.

         TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú "Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben" című pályázathoz kapcsolódó kötelező nyilvánossági és tájékoztatási feladatok ellátására beérkezett ajánlatok elbírálása

          

         Ferenczi Gábor

         polgármester

         9.

          EFOP-3.3.2-16-2016-00235 azonosítószámú "Devecseri Művelődési Ház a köznevelés eredményességéért" című pályázathoz kapcsolódó kötelező nyilvánossági és tájékoztatási feladatok ellátására beérkezett ajánlatok elbírálása

           

          Ferenczi Gábor

          polgármester

          10.

           Devecser, Hársfa u. - Nagy L. u. - Akácfa u. - Lakatos u. és térsége felszíni csapadékvíz elvezetés tervezési feladatok elvégzésére beérkezett ajánlatok elbírálása

            

           Ferenczi Gábor

           polgármester

           11.

            Devecser, 038/3 hrsz-ú ingatlanon található rekultivált szilárd hulladéklerakó telepen az előírások szerinti vizsgálatok elvégzésére beérkezett ajánlatok elbírálása

             

            Ferenczi Gábor

            polgármester

            12.

             Devecseri 339/20 hrsz.-ú ingatlan 2/4 részének felajánlása Devecser Város Önkormányzata javára

             Ferenczi Gábor

             polgármester

             13.

              Döntés a TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 azonosítószámú „Devecser Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat, illetve a város által ellátott szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó kivitelezőről

              Ferenczi Gábor

              polgármester

               

              Az ülésen való megjelenésére feltétlen számítok.

              Esetleges távolmaradását kérem, szíveskedjen előre bejelenteni.

              D e v e c s e r , 2018. július 26.

              Ferenczi Gábor

              polgármester

              CsatolmányMéret
              Microsoft Office dokumentum ikonja 0._meghivo.doc147 KB

              Szerzőről

              DVTV