Pályázat pénzügyi (adóügyi) ügyintézői munkakör betöltésére

Létrehozás: 2018. Jun. 06. - 11:42

A Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet pénzügyi (adóügyi) ügyintézői állás betöltésére határozott időre, 1 év időtartamra, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

 Munkahely megnevezése: Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal 8460 Devecser, Deák tér 1.

 Ellátandó feladat: Adóügyi feladatok: behajtási, végrehajtási feladatok ellátása.

 Pályázati feltételek:

  • Gazdasági középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés,

  • büntetlen előélet,

  • magyar állampolgárság,

  • cselekvőképesség,

  • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

 Pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (4) bekezdésben meghatározottak szerinti adattartalommal a pályázó önéletrajzát,

  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

  • szakképesítést igazoló okirat másolatát,

  • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

Illetmény: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján kerül megállapításra.
 
Pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 28.

Pályázat elbírálásának határideje: A pályázatot a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője bírálja el a pályázat benyújtási határidő lejártát követő 8 napon belül.

 Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

 A pályázatot a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez – „pályázat pénzügyi ügyintézői állásra” megjelöléssel – címezve (8460 Devecser, Deák tér 1.) kell benyújtani.

Az állással kapcsolatos bővebb felvilágosítást Bendes István jegyzőtől a 88/512-638-as telefonszámon lehet kérni.

A Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Naptár: 
2018, június 28 - 16:00

Szerzőről