A Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. pályázatot hirdet részmunkaidős számviteli, bér és TB ügyintézői állás betöltésére

Létrehozás: 2018. May. 15. - 13:30

                                                                                                   Pályázati kiírás

A Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft pályázatot hirdet számviteli, bér és TB ügyintézői részmunkaidős állás betöltésére határozatlan időre, 3 hónapos próbaidő kikötésével.

Munkahely megnevezése: Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft 8460 Devecser, Hunyadi u 21.

Ellátandó feladat: Könyvelési, bér és TB ügyintézői feladatok ellátása havi, bevallások elkészítése.

Pályázati feltételek:

  • Gazdasági középiskolai végzettség és bér és TB ügyintézői képesítés, vagy középiskolai végzettség és képesített könyvelői, valamint bér és TB ügyintézői szakképesítés,

  • büntetlen előélet,

  • magyar állampolgárság,

  • cselekvőképesség.

Előny: regisztrált mérlegképes könyvelői képesítés.

Pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pályázó önéletrajzát, bérigényét,

  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

  • szakképesítést igazoló okirat másolatát,

  • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

Illetmény: A Munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján kerül megállapításra.
 
Pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 22.

 Pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtási határidő lejártát követő 8 napon belül.

 Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

 A pályázatot a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft-hez – „pályázat Városüzemeltetési számviteli ügyintézői állásra” megjelöléssel – címezve (8460 Devecser, Hunyadi u 21.) kell benyújtani.

 Az állással kapcsolatos bővebb felvilágosítást Ács Attila ügyvezetőnél 06/203744105 és Bognár Balázs ügyvezetőnél 06/202556336 -os telefonszámon lehet kérni.

 

                                                               

Szerzőről