Ők is Devecserben élnek - A Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat Devecseri Idősek Otthonában

Létrehozás: 2018. Aug. 02. - 12:43

Jó ideje már kevés szó esik az idősek otthonáról. Pedig már az otthon megnyitásakor, 1983-ban beszélgettem Réfi Lászlónéval, az első igazgatóval és 1996-ban, amikor nyugdíjba ment. 1997 elején az új igazgatóval Jókutiné Szabó Ágotával készítettem riportot. Közben folyamatosan adtunk hírt az intézményben folyó eseményekről. Hosszabb kihagyás után szeretnénk, ha a kint- és bentlakók ismét közelebb kerülnének egymáshoz. Első lépésként az új vezetővel, Mórotzné Kiss Györgyivel és Lozsiné Rózsás Ildikó szakmai vezetővel beszélgettem.

Milyen folyamat előzte meg a fenntartó váltást?

A szeretetszolgálatot bobai székhellyel 2011-ben alapította a Magyarországi Evangélikus Egyház, bobai központtal a két megye határán. Sok idős ember maradt egyedül. Segítség kellett, amely először kis falvakban, házi segítségnyújtással kezdődött. Eredetileg a celldömölki és devecseri kistérségben 8 településen. Egyre több település jelezte az igényt, így hamarosan bővíteni kellett az ellátási területen belül az ellátott települések számát. 19 településen 380 gondozottunk lett. Felvetődött egy bentlakásos intézet szükségessége, hogy a háznál gondozottakat bizonyos idő után otthonban lehessen ápolni. 2015-ben az állam, kezdeményezte az átalakításokat. 2017. szeptember 1-jétől a devecseri otthon a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásába került. Az egyház az idős otthont az intézményünk gondjaira bízta, így jelenleg bobai székhellyel működik tovább. Az Evangélikus Egyház nyugati egyházkerületének püspöke; Szemerei János március 20-án szentelte fel az otthont.

Melyek a bejutás feltételei?

Szigorú jogszabályi feltételei vannak a bekerülésnek. Mindemellett az időseknek sem könnyű elhagyni az otthonukat, de bízom abban, hogy a nappali ellátás, házi gondozás folyamatában kialakult bizalom könnyít a gondokon. A legtöbben a kórházból érkeznek. Belépési díj nincs, havi 105 ezer Ft térítési díjat kell fizetni. Gondozottaink Veszprém megyéből érkeztek. Száz férőhelyünkből jelenleg – az átalakítások miatt – 96 foglalt.

Terveznek-e változtatásokat?

A szakmai munkában nem történt változás. A korábbi dolgozók, ha akartak, maradhattak. A létszámot sikerült kicsit bővítenünk, jelenleg Devecserben 43 dolgozónk van közülük 6 új szolgálatot végző. Tovább szeretnénk növelni a dolgozói létszámot. Minél idősebbek vagy betegebbek az ellátottak, annál több szakdolgozó kell. Nem az anyagi helyzet határozza meg a bővítést, hanem a szükség. Égetően sürgős a fejlesztés. Sajnos, ez a szakma nem vonzó a fiatalok számára.

Hogyan telnek a hétköznapok, ünnepek?

A házirend keretet ad. Délelőtt (nem kötelező) foglalkozások vannak; festés, színezés, társasjáték, rejtvényfejtés, TV, beszélgetés. Ebéd előtt rövid áhítaton vehetnek részt lakóink, délután pihenő, beszélgetés, a jobb állapotban lévők kimennek a városba. Az állami és egyházi ünnepeket is megtartjuk; nőnap, március 15., karácsony stb. Nagyszerű műsorokat hoznak hozzánk az óvodások, iskolások, zeneiskolások, ezúton is köszönet érte. A máltaiak által működtetett középiskola diákjai nálunk gyakorolják be a szakmát, így részt vesznek az ünnepségek lebonyolításában. A mindennapi áhítatot az intézmény lelkésze, Rostáné Piri Magda a Vasi Egyházmegye esperese és a bobai segédlelkész tartja, de hetente Nagy Nándor Richárd római katolikus plébániai kormányzó is tart alkalmat az intézményben, havonta egy alkalommal pedig vasárnapi ünnepi istentiszteletnek ad otthont az intézmény, melyet a helyi evangélikus lelkész tart.

Az új vezetés 2017. szeptember 1-jétől irányítja az otthont. A rövid idő alatt hogyan sikerült a kapcsolatépítés?

A korábban említett oktatási intézményekkel eddig is jó volt az együttműködés, a munkaüggyel is jó a kapcsolatunk. A polgármester úr személyes kapcsolatot ígért. Szeretnénk jobban részt venni Devecser életében, megmutatni magunkat és megerősíteni az otthon jelenlétét; intézményünk ismét részévé szeretne válni Devecsernek. A szó szoros értelmében OTTHONT akarunk teremteni, ahol szeretettel és megértéssel vesszük körül a ránk bízottakat.

Az igazgatónő, Mórotzné Kiss Györgyi Devecserben született. 15 éve teljesít szolgálatot a szociális ellátásban. Celldömölkön kezdett, majd Bobán lett intézményvezető és most nálunk is. Két egyetemista gyermeke van. Hamar megszokta az új légkört, hisz mint mondta rokonai is élnek itt. Kedves, közvetlen ember. Szép jövő áll előtte városunkban.

Váti Ferenc

Szerzőről

DVTV