A Képviselő-testület 2023. szeptember 20-án rendkívüli nyilvános ülést tart

Létrehozás: 2023. Sep. 18. - 11:14

                                                                                          M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. szeptember 20-án (szerdán) 8,30 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

A rendkívüli ülés indoka: A határidők rövidsége miatt szükséges a döntések mielőbbi meghozatala.

Az ülés helye: Devecseri Polgármesteri Hivatal

8460 Devecser, Deák tér 1.

                                                                                     N A P I R E N D

                          T á r g y :                                                                                                               Előadó:

1

TOP-4.1.1-15-VE1-2019-00037 számú „Háziorvosi rendelők kialakítása” című pályázat megvalósítása

Ferenczi Gábor

polgármester

2

Dózsa György utca páros oldalán a nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető árok felújítására érkezett árajánlatok

Ferenczi Gábor

polgármester

3

Villamosenergia beszerzésére vonatkozó ajánlatok

Ferenczi Gábor

polgármester

4

BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról szóló döntés meghozatala

Ferenczi Gábor

polgármester

D e v e c s e r , 2023. szeptember 18.

                                                                                                                   Ferenczi Gábor sk. polgármester

Naptár: 
2023, szeptember 20 - 08:30

Szerzőről