Ebösszeírás 2021

Létrehozás: 2021. Jul. 08. - 09:32

F E L H Í V Á S !

TISZTELT EBTARTÓ!

Devecser város területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján három évente legalább egy alkalommal az ebek összeírása kötelező, ezért kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosai, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonosának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani (az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után).

Az Ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetők a Devecseri Polgármesteri Hivatal 8460 Devecser, Deák tér 1. titkárságán, illetve letölthető az önkormányzati honlapjáról (www.devecser.hu), illetve nyomtatással, fénymásolással sokszorosítható.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Devecseri Polgármesteri Hivatal részére az alábbi módokon:

 • Levélben postai úton az alábbi levélcímre: 8460 Devecser, Deák tér 1.
 • Személyesen Devecseri Polgármesteri Hivatal 8460. Devecser, Deák tér 1. titkárságán

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2021. augusztus 23.

Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint – 2013. január 1-től – a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért szíveskedjenek a transzponderrel meg nem jelölt ebeket szolgáltató állatorvosnál megjelöltetni.

A transzponderrel már korábban megjelölt, ám az adatbázisban nem szereplő eb adatait az állat tartója köteles a szolgáltató állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. A regisztrált eb adatának megváltoztatása miatt történő adatmódosítás díjmentes.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az Ebösszeíró adatlapon szereplő adatokban változás állna be, továbbá amennyiben ezen időpont után kerül az eb a felügyelete alá azt be kell jelenteni a Devecseri Polgármesteri Hivatalnál a változást követő 15 napon belül.

Ebösszeíró adatlap

(A kérdőívet ebenként kérjük kitölteni!)

 1. Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok
 1. Az eb tulajdonosának neve: ..................................................................................

címe:...................................................................................

 1. Az eb tartójának neve: .........................................................................................

lakcíme: .....................................................................................

telefonszáma: .............................................................................

e-mail: .......................................................................................

 1. A tartott ebre vonatkozó általános adatok:

Az eb fajtája/ fajtajellege: .............................................................................................

neme: ..............................................................................................................

születési ideje: .................................................................................................

színe:...............................................................................................................

hívóneve:.........................................................................................................

tartási helye:.....................................................................................................

 1. A tartott ebre vonatkozó speciális adatok:
 1. Transzponderrel (mikrochippel) ellátott eb esetén

A beültetett transzponder sorszáma:.........................................................................

a beültetés időpontja: .............................................................................................

a beültetést végző szolgáltató állatorvos nevét: ........................................................

kamarai bélyegzője száma: ........................................

 1. Ivartalanított eb esetén

Az ivartalanítás időpontja: ......................................................................................

az ivartalanítást végző szolgáltató állatorvos neve:....................................................

kamarai bélyegzője száma:...................................

 1. Kisállatútlevéllel rendelkező eb esetén

Az útlevél száma:...................................................................................................

az útlevél kiállításának időpontja: ...........................................................................

az útlevelet kiállító szolgáltató állatorvos nevét:.......................................................

kamarai bélyegzője száma:......................................

 1. Az eb oltására vonatkozó adatok:

1.   Az eb oltási könyvének száma:................................................................................

az oltási könyvet kiállító szolgáltató állatorvos neve:................................................

kamarai bélyegzője száma:................................

 1. Az eb utolsó veszettség elleni védőoltásának időpontja:.............................................

a veszettség elleni védőoltás során használt oltóanyag:..............................................

az oltóanyag gyártási száma:...................................................................................

az oltást végző szolgáltató állatorvos neve:...............................................................

kamarai bélyegzője száma:...............................................

 1. Egyéb adatok( veszettség, veszélyes eb)
  1. A veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státusza:

megfigyelt                        nem megfigyelt *

Megfigyelt eb esetén, annak kezdő időpontja:...........................................................

időtartama:...................................................................

2.   Az eb veszélyessé minősítve:                    igen                     nem*

Ha igen, veszélyessé minősítésének időpontja:.........................................................

Elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát is kérjük csatolni a kitöltött nyomtatványhoz!

 

Kelt.: ………………………………., 202____. ………. hó, ……….nap

 

                       ……………………………….                                                                    

                                      Név                                                                                     Aláírás

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Alulírott kijelentem, hogy sem tulajdonomban, sem tartásomban eb nincsen.

Név:............................................                   Lakcím:..........................................

.........................................

Aláírás

Kelt.:  …………………………….., 202____ …………..hó, ……..nap

*a megfelelő választ kérjük megjelölni

 

Kitöltési útmutató az „Ebösszeíró adatlap” nyomtatványhoz

A nyomtatványt nyomtatott betűkkel, olvashatóan kérjük kitölteni!

Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy. Egyezés esetén is ki kell tölteni mindkét pontot

A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, vagy az eb külleme alapján azonosítható be, de meg nem határozható fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni.

A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végző állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállat-útlevél kiállítására is.

A IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden ebtartónak rendelkeznie kell.

Az V. Egyéb adatok pontjában a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát kell megjelölni, azaz, hogy az eb megfigyelés alatt áll-e, vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minősítve, vagy nem.

Ha elveszett az okmány: az okmányszáma helyett „elveszett” szöveg kerüljön beírásra és nyilatkozzon, hogy melyik állatorvos (név és székhely) végezte a beavatkozást, vagy adta ki az okmányt.

Ha nincs okmány (nincs chip beültetve, nincs ivartalanítva az eb, nincs kisállatútlevél, nem oltatta, az eb még nem érte el a 4 hónapos kort): a sorszám, vagy szám helyett „nincs” szöveg kerüljön beírásra.

CsatolmányMéret
Microsoft Office dokumentum ikonja Ebösszeíró nyomtatvány37.5 KB

Szerzőről