A Képviselő-testület 2021. október 12-én nyilvános ülést tart

Létrehozás: 2021. Oct. 08. - 12:39

                                                                            M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2021. október 12-én (kedden) 10,00 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ konferenciaterme

Devecser, Miskei u. 47.

                                                                            N A P I R E N D

                          T á r g y :                                                                                                Előadó:

1

Megállapodás városfejlesztési elképzelések közös megvalósítására önkormányzati és magáningatlanok összehangolt fejlesztésével kereskedelmi, vendéglátó, turisztikai és közösségi célokra alkalmas városközponti negyed kialakítása céljából Devecser Város Önkormányzata és a Somló Holding Kft. között

Ferenczi Gábor

polgármester

Tornai Tamás

ügyvezető igazgató

2

Megállapodás a 895, 896, 897, 898, 899, 900, 904, 905 és 906 hrsz.-ú telekingatlanok közös rendezése érdekében önkormányzati és magáningatlanok hasznosítása céljából

Ferenczi Gábor

polgármester

Tornai Tamás

ügyvezető igazgató

3

A szociális célú tűzifa juttatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor

polgármester

 

4

Tájékoztatás a Bocskai utcai önkormányzati szociális bérlakások engedélyeztetéséről

Krápiczné Kozma Zsuzsanna

beruházási ügyintéző

5

Tájékoztatás a Devecseri Városi Művelődési Ház színházterme felújításáról, az elvégzett munkákról és a kapcsolódó költségekről

Molnár András Kadocsa

ügyvezető igazgató

6

Tájékoztatás a Várkertben elvégzett, folyamatban lévő és tervezett munkálatokról

Molnár András Kadocsa

ügyvezető igazgató

7

Tájékoztatás a Devecseri Újtemető melletti út rendezése, valamint parkolóhelyek kialakítása érdekében a Devecseri Városüzemeltetési Kft. által elvégzett, folyamatban lévő és tervezett munkálatokról

Molnár András Kadocsa

ügyvezető igazgató

8

Tájékoztatás a meggyeserdei vízbekötés állásáról

Molnár András Kadocsa

ügyvezető igazgató

Krápiczné Kozma Zsuzsanna

beruházási ügyintéző

9

Helyzetjelentés a meggyeserdei önkormányzati területen illegálisan elhelyezett hulladék kezeléséről, a terület mentesítéséről, a tűzvédelem érdekében elvégzett munkálatokról, a tűzivízrendszer kiépítésére irányuló ügyintézésről

Molnár András Kadocsa

ügyvezető igazgató

Krápiczné Kozma Zsuzsanna

beruházási ügyintéző

10

Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. és a New Energy Kft., a Green Tyre Kft. és az F-TRANS Kft. között fennálló szerződés meghosszabbítása

Ferenczi Gábor

polgármester

11

GREEN GOLEM GUM RECYCLING Kft. ajánlata területvásárlásra és hulladékfeldolgozásra Devecser-Meggyeserdőn

Ferenczi Gábor

polgármester

12

Tájékoztatás a Devecseri Római Katolikus Temető Berta park felőli gyalogosbejárat, valamint a kapcsolódó gyalogutak kialakítása érdekében a Devecseri Városüzemeltetési Kft. által elvégzett, folyamatban lévő és tervezett munkálatokról

Molnár András Kadocsa

ügyvezető igazgató

13

Tájékoztatás a Berta park kialakítására, az egykori kórház területének rendezésére irányuló elvégzett munkálatokról és a kapcsolódó költségekről (japánkert és rózsakert, kerítésjavítás, melléképületek felújítása, raktár és üvegház kialakítása, Csokonai utcai átjáró)

Molnár András Kadocsa

ügyvezető igazgató

14

A Berta parkban megvalósítandó további fejlesztések, az ingatlan hasznosítására irányuló elképzelések

Ferenczi Gábor

polgármester

15

A Belvárosi Piac- és Rendezvénytér fejlesztésével, az egykori malomépület hasznosításával, valamint a kapcsolódó parkolóhelyek kialakításával kapcsolatos elképzelések

Ferenczi Gábor

polgármester

Krápiczné Kozma Zsuzsanna

beruházási ügyintéző

16

Gyalogátkelőhelyek kialakítása a Sümegi úton (a postánál), a Miskei utcán (a Laczay Antal parknál), a Széchenyi utcán (a Fekete Antal utcánál) a Miskei utcán (a Kodály Zoltán utcánál az Újtemetőnél); terveztetés és engedélyeztetés

Ferenczi Gábor

polgármester

17

Tájékoztatás a Szabadság téri (Deák tér és Ifjúság utca közötti) parkoló engedélyeztetési eljárásának állásáról, a szükséges műszaki beavatkozások menetéről

Végh Zoltán

műszaki tanácsadó

18

Kátyúzás elvégzése

Végh Zoltán

műszaki tanácsadó

19

CC Color Kft. megbízása aszfaltfestésre

Ferenczi Gábor

polgármester

20

A Szabadság téri (Brunner) parkoló terveztetése és engedélyeztetése

Ferenczi Gábor

polgármester

21

Megbízás az Arany János utca Táncsics utca és Hunyadi utca közötti szakaszának útszélesítéshez és csapadékvíz elvezetéshez kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok elvégzésére és engedélyeztetési eljárás lefolytatására

Ferenczi Gábor

polgármester

22

Megbízás a Csokonai utcát érintő tervezői feladatok elvégzésére és engedélyeztetési eljárás lefolytatására

Ferenczi Gábor

polgármester

23

Megbízás a Lakatos utcát (Szántó Arator István út) és annak kolontári úti csomópontját, valamint a kapcsolódó önkormányzati területet érintő tervezői feladatok elvégzésére és engedélyeztetési eljárás lefolytatására

Ferenczi Gábor

polgármester

24

Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat

Ferenczi Gábor

polgármester

25

Tájékoztatás a Devecseri Polgármesteri Hivatal által a 2021-es évben elvégzett közterület rendezéssel kapcsolatos ügyintézésről, Devecser város közterületei és az önkormányzati tulajdonú telekingatlanok rendezéséről, az új közterület elnevezések, valamint a közterület tagolással létrejött új közterületek átvezetésének helyzetéről, a korábbi, rendezetlen utcanévváltozások rendezéséről, a házszámozások rendezéséről, az Emlékparkban található telek- és lakóingatlanok megszüntetéséről, a terület rendezésének állásáról

Ferenczi Gábor

polgármester

26

Devecseri Fúvósok Egyesület kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

27

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 15/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Ferenczi Gábor

polgármester

D e v e c s e r , 2021. október 8.

                                                                                                                          Ferenczi Gábor sk.

                                                                                                                              polgármester

Naptár: 
2021, október 12 - 10:00

Szerzőről