Pályázat műszaki ellenőr munkakör betöltésére

Létrehozás: 2021. Jun. 08. - 10:34

Devecser Város Önkormányzata

pályázatot hirdet

műszaki ellenőr

munkakör betöltésére.

Foglalkoztatási jogviszony:

Részmunkaidős határozatlan idejű munkaviszony (heti 20 órás) 3 hónapos próbaidő kikötésével, vagy megbízási jogviszonyban.

A munkavégzés helye:

Devecser Város Önkormányzata 8460 Devecser, Deák tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati pályázatok műszaki segítése. Az önkormányzati és intézményi beruházások, felújítások és karbantartások kivitelezési munkáinak előkészítése, koordinálása, ellenőrzése.

Bér vagy megbízási díj: megegyezés szerint

                       

Pályázati feltételek:

 1. Magyar állampolgárság,
 2. cselekvőképesség,
 3. büntetlen előélet,
 4. legalább középfokú építészeti-műszaki végzettség, szakképzettség,
 5. építési műszaki ellenőri és/vagy felelős műszaki vezetői jogosultság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: felsőoktatásban szerzett építészeti-műszaki szakmacsoportba tartozó szakképzettség és legalább 3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  1. Fényképes szakmai önéletrajz,
  2. három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  3. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  4. végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata,
  5. névjegyzékbe vételt igazoló dokumentum másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. július 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ferenczi Gábor polgármester nyújt, a 06/88/512-630 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Devecser Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8460 Devecser, Deák tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 1018-7/2021. azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: műszaki ellenőr.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A tartalmi és formai feltételeknek megfelelő pályázatok előzetes elbírálását követően kerül sor a személyes meghallgatásra. A pályázók a döntésről postai úton kapnak értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 28.

Szerzőről