ÉKDU 4.

Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és- kezelési fejlesztés 4.

Projektinformációk


Üdvözöljük a " Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és- kezelési fejlesztés 4. (ÉKDU 4.)” című projekt oldalán. Honlapunkon aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Devecser település közigazgatási területe.
A projekt a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 5. sz.táblázatában szerepel, a települések telep fejlesztés feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi.
A projekt célja a meglévő szennyvíztisztító telep bővítése/korszerűsítése. A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg.

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
A projekt címe: Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és- kezelési fejlesztés 4. (ÉKDU 4.)
A szerződött támogatás nettó összege: 8 491 902 231 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 88.235665 %
A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00005
A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2022.03.31.

A projekt bemutatása

A projekt megvalósításának elsődleges célja, hogy a fejlesztésben résztvevő települések szennyvizeinek ártalommentes elhelyezését hosszútávon megoldja, ezzel a talajvíz szennyezésének, a sérülékeny ivóvízbázisok veszélyeztetésének megszüntetését, valamint a környező felszíni és felszín alatti vízminőség védelmét szolgálja. Az Önkormányzat számára a szennyvíztisztítás korszerűsítése és fejlesztése elengedhetetlen feltétele a további településfejlesztési elképzelések megvalósításának. A települési környezet minőségének javítása és a felzárkózás lehetősége is indokolják a fejlesztések szükségességét.
Fontos gyakorlati cél, hogy a projekt ösztönözze a szennyvízközmű szolgáltatás minél nagyobb arányú igénybe vételét. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez. A Devecseri szennyvízelvezetési agglomeráció a beruházás megvalósításával a 25/2002. (II.27.) Korm. rendeletben rögzített fejlesztési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Fejlesztési célok:

A devecseri szennyvíztisztító telep Devecser település szennyvizét tisztítja, a telep vízjogi üzemeltetési engedély szerinti kapacitása 1.200 m3/d, 10.000 LE.
A tisztítótelep helye: Devecser, külterület (0162/6 hrsz.)
A szennyvíztisztító telep túlterhelt, mind hidraulikai, mind szerves anyag terhelés szempontjából. Nem képes a stabil működésre és a határértékre történő tisztításra. 2009-ben szennyvízbírságra kötelezett volt, de azóta is többször fordult elő határérték túllépés.
A meglévő műtárgyak a terepszintre telepített, több részből összeillesztett üvegzománcozott falu acél tartályok. A tartályok 21 évesek, felületük helyenként már javított. A víz alatti szerkezet állapotáról információ nem áll rendelkezésre, bármilyen apró zománc sérülés gyors korróziót eredményez, így környezeti kockázatot jelent. Ezen műtárgyak esetén nem javasolt, hogy a további évtizedben üzemben maradjanak és részt vegyenek a szennyvíztisztításban és iszapkezelésben.
A jelenlegi relatív üzemi vízszint a devecseri szennyvíztisztító telepen magas, ennek oka, hogy az acéltartályok a terepszintre kerültek telepítésre (terepszint +6m). A magasan kiemelt műtárgyak nem teszik lehetővé, hogy azok rész vegyenek az új tisztítás technológiában.
A telep gépészetének élettartalma lejárt, legrosszabb állapotban az iszapvíztelenítő berendezés és gépház van. A telep villamos és irányítástechnikája elavult, nagy fogyasztású és nagy kapacitású gépészetek frekvenciaváltós szabályzása hiányzik.
A tartályok nem szigeteltek, az üvegzománcozott acél szerkezetek nem megfelelő hőtartási képessége miatt a téli időszakban a szennyvíz 10 fok alá hűl, így problémát okoz a biológiai szennyvíztisztításban. Biológiai szennyvíztisztításra nem alkalmasak hosszabb távon.
A kezelőépület vizesedik, épületgépészetileg korszerűtlen.
A fejlesztés az alábbiakat foglalja magába:

 1. szennyvízkezelés
 2. hálózatépítés – szennyvízelvezetés:
  • átemelők rekonstrukciója:
   • műtárgy felújítási munkák: 4 db
   • szerelvények cseréje: 4 db
   • szivattyúcsere: 4 db

TÉRKÉP - A projektben érintett helyszínek


ÉKDU 4 Szennyvíztisztító telepek

Események


Lakossági fórum

Időont: 2019. február 7. 16.30 óra

Helyszín: Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház

A lakossági fórum meghívója

×

ÉKDU 4. - KEHOP-2.2.1-15-2015-00005