14/2021.(VI.30.) önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről