Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakképző Iskola

Elérhetőségek:

 • Szervezet/intézmény név: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakképző Iskola
 • Cím: 8460 Devecser, Damjanich u. 1.
 • Telefonszám: +3630 328 6731
 • Email cím: szakiskola.devecseratmaltai.hu
 • Weboldal:  http://maltaiszakiskola-devecser.hu/

Vezető adatai:
Név: Kovács Éva
Telefonszám: +3630 328 6731
Email cím: szakiskola.devecseratmaltai.hu

Intézmény bemutatása:
Bemutatkozik a szakiskola
 „Iskolánkat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány hozta létre. Több mint egy esztendeje indult meg az a folyamat, melynek eredményeképpen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakképző Iskola 2013. szeptember 1–jén megkezdhette oktató–nevelő munkáját hegesztő (OKJ: 34 521 06), valamint szociális gondozó és ápoló (OKJ: 34 762 01) szakmákban. Intézményünk életre hívásának célja az volt, hogy Devecser Járásban, helyben képzett szakemberek biztosítsák az itt megtelepedni és termelni szándékozó vállalkozások humánerőforrását. Képzéseinkkel szorosan illeszkedünk a térség iparosítási elképzeléseihez. Emiatt támogatta A Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Veszprém Megyei Kormányhivatal, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Veszprém Megyei Önkormányzat Devecser város törekvését szakiskola létrehozására. Képzési kínálatunk a Munkaügyi Központ és a térség vállalkozóival került kialakításra. Jelenlegi és tervezett képzéseink is hiány-szakképesítések, melyek a nálunk tanulni vágyó fiatalokat szakközépsiskolai tanulmányi ösztöndíjra teszik jogosulttá.

Oktatott szakmáink:

 • szociális gondozó és ápoló (OKJ: 34 762 01) Az egészségügyi és szociális terepgyakorlatok során diákjaink nap, mint nap találkozhatnak azokkal a szituációkkal, melyek pályájukat végigkísérik. Olyan élettapasztalatokat szerezhetnek, melyek az oktató – nevelő munkának elengedhetetlen részei. Iskolai gyakorlati foglalkozásokon európai színvonalon felszerelt intézményben, Devecserben a Veszprém Megyei Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézményében vehetnek részt.
 • hegesztő (OKJ: 34 521 06) Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a gyakorlati oktatásra. Hegesztő tanulóink a DGA Kft. tanműhelyében sajátíthatják el szakmájukat, ahol a kor követelményeinek megfelelő gépeken, valamint megfelelő munkakörülmények között dolgozhatnak. A DGA Kft – vel korábban megkötött együttműködési megállapodás kibővítésével lehetővé vált számunkra, hogy képzési kínálatunkat bővítsük.
 • Az általunk oktatott szakmák közé 2016. szeptember 1-jétől a villanyszerelő (OKJ szám:34 522 04) képzést tervezzük bevezetni.
 • Az oktató-nevelő munkában az elmélet és gyakorlat ismeretinek átadásán túl fontos feladatunk a szakmához szorosan hozzátartozó etikai normák kialakítása, melynek egyik alapja számunkra a keresztényi értékrend. Mivel az intézmény újonnan alapított, ezért nemzetközi kapcsolatait most építi ki egy finnországi szakiskolával. A későbbiekben a gyermeklétszám növekedésével a nemzetközi mobilitási partnerkapcsolatainkat is bővíteni kívánjuk.

Speciális program:
Hegesztő tanulóink részesülnek szakiskolai tanulmányi ösztöndíjban. Köszönhetően a 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendeletnek, melynek értelmében az iskolánkban oktatott hiány-szakképesítésre jelentkező tanulók, jogosultak az ösztöndíjra.
Ennek mértéke: Az ösztöndíj mértéke az első szakképzési évfolyam első félévében tanulónként egységesen 10 000 Ft/hó. Az első szakképzési évfolyam második félévétől kezdődően, és a további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény

 • a) 2,51 és 3,0 között van, az ösztöndíj mértéke 10 000 Ft/hó;
 • b) 3,01 és 3,5 között van, az ösztöndíj mértéke 15 000 Ft/hó;
 • c) 3,51 és 4,0 között van, az ösztöndíj mértéke 20 000 Ft/hó;
 • d) 4,01 és 4,5 között van, az ösztöndíj mértéke 25 000 Ft/hó;
 • e) 4,51 és 5,0 között van, az ösztöndíj mértéke 30 000 Ft/hó.

Oktató – nevelő munka:
Oktató – nevelő munkánk során nem csak a helyes, tradicionális értékrendre való nevelés, valamint a többségi társadalom számára elfogadható társas kapcsolatok kialakítására ösztönözzük tanulóinkat, hanem – fenntartónk jóvoltából – olyan tevékenységeket is végzünk, szervezünk, melyek segítségével tanulóink a hétköznapi életben is megállják a helyüket. Ezen tevékenységek során az iskolánkban kialakított teakonyhában rendszeresen készítenek tanulóink különböző ételeket osztályfőnökük felügyeletével, valamint megtanulják a háztartás – házvezetés alapvető szabályait. Ezen kívül fenntartónk lehetővé teszi számunkra, hogy diákjaink megismerhessék az egyetemes kultúra részét képező történeti – művészeti alkotásokat, tanulmányi kirándulások formájában.”

 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola