Várkert

Esterházy Károly az 1760-as évek második felében feltöltette a várat körülvevő vizesárkot a közelben megindult új templom építése során kitermelt földdel. Leeresztették a Torna-patak vízével felduzzasztott tavat, s ezen a területen alakították ki a mai park elődjét. A kastélyt övező angolpark jellegű várkert különleges fáit 1790-től Esterházy Ferenc telepíttette. A fák jelentős része őshonos, az eredeti telepítésekből megmaradt nagyméretű egyedek különösen értékesek. Van köztük juharlevelű platáncsoport, kocsányos tölgyek, mezei juhar, fehér nyár egyedek. Dekoratívak az idegen származású fajok pl.: mocsárciprusok, kínai császárfa, papíreper, nutka, hamis ciprus, szomorú magas kőris, tornyos tölgy, madzsúriai fűz, tiszafa.