Páduai Szent Antal templom

 Az első, XIII.századi templom a mai római katolikus templom helyén állt, Szent György tiszteletére szentelték fel. A  portyázó török seregek 1548-49-ben megtámadták a falut és felgyújtották a  templomot, így az megsemmisült. Hosszú ideig a várban kialakított kápolnát használták egyházi célokra. Az első katolikus devecseri plébános Mátéfi István (egy 1738. évi anyakönyvi bejegyzésből) volt, az ő szolgálata idején indult meg a templom újjáépítése.1740-ben már a torony is állt.  A 37 méter hosszú és 11 méter széles templomot Páduai Szent Antal tiszteletére emelték. A főoltáron ma is látható nagyméretű Szent Antal oltárképet  Kracker János Lukács festette 1779-ben. A kórust az orgonával 1824-ben adták át, a toronyórát 1900-ban helyezték üzembe. A barokk plébániatemplomot 1999-ben  restaurálták.


Páduai Szent Antal templom

   
Az 1541-ben Devecserben született jezsuita szerzetes, Szántó Arator István katolikus bibliafordító emlékére a templom bejáratának balolali falán,
a jobboldali falon pedig Gárdonyi Géza tanító emlékére helyeztek el 2002-ben emléktáblát. Mint ismeretes, Gárdonyi Devecserben tanítóskodva itt szerezte 1882-ben a Fel nagy örömre című karácsonyi templomi éneket.
 

Szántó Arator István bibliafordítóGárdonyi Géza emléktábla
 A templom jobb és bal oldalán található emléktáblák

A templom bejárata előtt látható Marton László Munkácsy-díjas szobrászművész Fohász című bronzszobra, melynek felirata:

„Történelmünk áldozatainak emlékére”.
 
Történelmünk áldozatainak emlékére
Ezt a szobrot a település fennállásának 700. évfordulójára készíttette a Város Önkormányzata.
 
 
A templom mögött találjuk a barokk plébániaházat, melyet a templommal egy időben, a XVIII. század közepén építettek.
 
Plébánia
A templom mögötti barokk plébániaház