Álláshirdetés - Beruházási ügyintéző

Létrehozás: 2022. Aug. 19. - 08:53

Devecseri Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

beruházási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8460 Devecser, Deák tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 32. Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés. A II. besorolási osztályban: Műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat és költségvetési szervei által benyújtásra kerülő pályázati dokumentációk elkészítése, elkészíttetése, a benyújtott pályázatok figyelemmel kísérése.

Beszerzési eljárások lebonyolítása. Közreműködés a közbeszerzési eljárások lefolytatásában.

Az éves költségvetésben meghatározott beruházások, beszerzések, fejlesztések előkészítése, a szükséges szakhatósági, illetve szakemberekkel történő egyeztetések lefolytatása.

Az önkormányzat által végzett, illetve végeztetett karbantartási, építési, fejlesztési munkák műszaki felügyelete: folyamatos, rendszeres helyszíni ellenőrzés, a teljesítés igazolás utáni garanciális felügyelet, a garanciális hibák javíttatása, azok megtörténtének ellenőrzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) helyi önkormányzati rendelet és cafeteria szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

 1. Magyar állampolgárság,
 2. Cselekvőképesség,
 3. Büntetlen előélet,
 4. Középfokú képesítés, szakirányú műszaki végzettség, szakképzettség,
 5. Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 1. Főiskola, felsőoktatásban szerzett építész-, építőmérnök szakmacsoportokba tartozó szakképzettség, vagy közlekedési felsőfokú szakképzettség,
 2. műszaki ellenőri és/vagy műszaki vezetői jogosultság - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 3. hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet szerinti formátumban
 2. három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 3. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 4. nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 5. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kttv. 84-85.§-aiban meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor nem áll fenn
 6. végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata
 7. szakmai tapasztalat igazolása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vörösné Soós Ágnes jegyző nyújt, a 06/88/512-638 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Devecseri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8460 Devecser, Deák tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1008-13/2022., valamint a munkakör megnevezését: beruházási ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Devecseri Polgármesteri Hivatal jegyzője bírálja el. A tartalmi és formai feltételeknek megfelelő pályázatok előzetes elbírálását követően kerül sor a személyes meghallgatásra. A pályázók a döntésről postai úton kapnak értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 Szuperinfo – 2022. augusztus 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. augusztus 20.

CsatolmányMéret
PDF ikon beruhazasi-ugyintezo.pdf145.77 KB

Szerzőről

DVTV