Gépjárművek tárolása Devecser város területén

Létrehozás: 2023. Feb. 27. - 14:48

Gépjárművek tárolása Devecser város területén

A negatív tapasztalatok, hivatalos bejelentések és a megszaporodó lakossági jelzések okán felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét a hatályos, 14/2021.(VI.30.), a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletünk alábbi pontjaira, miszerint

6.§ (1) A közterületek használatával összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki

i) 22.00 és 06.00 óra között 3,5 tonna összsúlyt meghaladó járművet, pótkocsit, félpótkocsit, vontatót, nyerges vontatót, lassú járművet és mezőgazdasági vontatót, illetve ezek munkaeszközét, valamint trélert, járműszerelvényt, utánfutót közterületen tárol,

l) a közparkokat, köztárgyak környezetében lévő díszburkolatokat, zöldterületeket, sétányokat, játszótereket görkorcsolyával, gördeszkával, kerékpárral, motorkerékpárral és gépjárművekkel rendeltetéstől eltérő módon vagy céllal használ,

m) üzemképtelen járművet a közterületen engedély nélkül tárol,”

A Pápai úton a rendőrséggel átellenben található, az egykori főút nyomvonalát képező útszakaszon a továbbiakban csak személygépjárművek és motorkerékpárok tárolására lesz lehetőség. Az útszakaszra „tehergépjárművel behajtani tilos”-tábla fog hamarosan kikerülni.

Felhívjuk az érintettek szíves figyelmét, hogy önkormányzati területet – pl. a Kodály Zoltán utcában vagy a Ligetváros téren – útként, parkolóként, rendeltetéstől eltérő módon vagy céllal használni szigorúan tilos.

Felhívjuk továbbá a Tisztelt Gépjárművezetők figyelmét a hatályos KRESZ egyirányú utcákra vonatkozó előírásaira, miszerint „Járművel megállni – ha közúti jelzésből vagy a (2) – (5) bekezdés rendelkezéséből más nem következik – csak az úttest menetirány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban szabad.” (pl. Somogyi Béla utca vagy Zrínyi utca)

Felszólítjuk a Tisztelt Gépjárműtulajdonosokat, hogy a közterületeken, illetve az Önkormányzat tulajdonát képező területeken engedély nélkül, szabálysértő módon elhelyezett járműveiket szíveskedjenek eltávolítani, ennek határideje: 2023. március 14. A közeljövőben a rendőrség, illetve a Polgármesteri Hivatal munkatársai fokozottan ellenőrzik Devecserben a gépjárművek tárolását. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben 150.000 forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye, amely ismételhető. E rendelet alapján indult eljárásokkal kapcsolatos hatáskör gyakorlója Devecser Város Jegyzője.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét és a hatályos jogszabályok betartását.

D e v e c s e r , 2023. február 27.

               Ferenczi Gábor sk.                                                                       Vörösné Soós Ágnes  sk.
                 polgármester                                                                                          jegyző

Szerzőről