A Képviselő-testület 2021. június 29-én nyilvános ülést tart

Létrehozás: 2021. Jun. 24. - 15:14

                                                                                  M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2021. június 29-én (kedden) 9,00 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Polgármesteri Hivatal

Devecser, Deák tér 1.

                                                                                   N A P I R E N D

                             T á r g y :                                                                                                        Előadó:

1

Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletének feltételeiről szóló 21/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

2

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 31/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Ferenczi Gábor

polgármester

3

A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor

polgármester

4

Közterületek elnevezésének módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

5

84/2021.(V.17.) Kt. határozat felülvizsgálata

Ferenczi Gábor

polgármester

6

Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Ferenczi Gábor

polgármester

7

Devecseri Sportegyesület támogatási kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

8

Devecseri 2125 és 2126 hrsz.-ú lakótelkek értékesítése

Ferenczi Gábor

polgármester

9

Devecser Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakóingatlanok szennyvíz rákötése

Ferenczi Gábor

polgármester

10

Devecser, Szent Imre u. 17. szám alatti lakóingatlan bérbeadása

Ferenczi Gábor

polgármester

11

Devecser 2143 hrsz.-ú ingatlanból 250 m2 nagyságú terület bérbeadása

Ferenczi Gábor

polgármester

12

„DO MED-NEURO” Bt-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

13

Pályázat kiírása a Devecser I. számú háziorvosi körzet háziorvosi állására

Ferenczi Gábor

polgármester

D e v e c s e r , 2021. június 24.

                                                                                                                             Ferenczi Gábor sk.

                                                                                                                                 polgármester

Naptár: 
2021, június 29 - 09:00

Szerzőről