A Képviselő-testület 2021. szeptember 28-án nyilvános ülést tart

Létrehozás: 2021. Sep. 27. - 07:01

                                                                                    M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2021. szeptember 28-án (kedden) 9,00 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Polgármesteri Hivatal

Devecser, Deák tér 1.

                                                                                N A P I R E N D

                           T á r g y :                                                                                                           Előadó:

1

A közterületek, településrészek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről, valamint a művészeti alkotások közterületi elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor

polgármester

2

Településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképpel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor

polgármester

3

Devecser Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2021.(I.7.) önkormányzati rendelet módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

4

Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház alapító okiratának módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

5

A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának véleményezése

Ferenczi Gábor

polgármester

6

BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról szóló döntés meghozatala

Ferenczi Gábor

polgármester

7

Devecser 2136 hrsz.-ú ingatlan értékesítése

Ferenczi Gábor

polgármester

8

Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” pályázat beruházás kivitelezése

Ferenczi Gábor

polgármester

9

„Tisztítsuk meg az országot!” elnevezésű projektre benyújtott pályázat utólagos jóváhagyása

Ferenczi Gábor

polgármester

10

Iskolakonyhán történő javításokkal, beszerzésekkel kapcsolatos tájékoztatás

Ferenczi Gábor

polgármester

11

ImpulzusProjekt Kft. tájékoztató kérése napelemes park létesítésével kapcsolatban

Ferenczi Gábor

polgármester

D e v e c s e r , 2021. szeptember 24.

                                                                                                           Ferenczi Gábor sk.

                                                                                                              polgármester

Naptár: 
2021, szeptember 28 - 09:00

Szerzőről