A Képviselő-testület 2022. május 24-én nyilvános ülést tart

Létrehozás: 2022. May. 20. - 10:47

                                                                              M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2022. május 24-én (kedden) 11,30 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Polgármesteri Hivatal

Devecser, Deák tér 1.

                                                                            N A P I R E N D

                            T á r g y :                                                                                                Előadó:

1

A Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2021. évi egyszerűsített beszámolójának elfogadása

Ferenczi Gábor

polgármester

2

Caterpillar javítása

Ferenczi Gábor

polgármester

3

Beszámoló a védőnők 2021. évben végzett munkájáról

Ferenczi Gábor

polgármester

4

Beszámoló a Devecseri Ujság 2021. évi működéséről

Ferenczi Gábor

polgármester

5

Devecseri Ujság Alapító okiratának módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

6

Beszámoló a Devecser Város Audio-Video Televízió 2000 Kulturális Egyesület 2021. évi tevékenységéről

Ferenczi Gábor

polgármester

7

Tájékoztatás a Virágzó utca csapadékvíz-elvezetésének tervezési, engedélyezési feladataival kapcsolatban

Végh Zoltán

műszaki tanácsadó

8

Tájékoztatás a Képviselő-testület által meghatározott tervezői feladatok elvégzésével kapcsolatban

Végh Zoltán

műszaki tanácsadó

9

Beszámoló a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2021. évi tevékenységéről

Ihászné Szabó Katalin

bizottsági elnök

10

Beszámoló Devecser Város Önkormányzata 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Ferenczi Gábor

polgármester

11

Devecser Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.4.) önkormányzati rendelet módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

12

Beszámoló Devecser Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Ferenczi Gábor

polgármester

13

Devecser Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

14

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 19/2013. (VII. 11.) önkormányzati rendelet módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

15

Döntés bizottságok személyi összetételéről

Ferenczi Gábor

polgármester

16

Települési Értéktár Bizottság működése

Ferenczi Gábor

polgármester

17

Véleményező bizottság létrehozása

Ferenczi Gábor

polgármester

18

Devecseri Sportegyesület kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

19

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakképző Iskola kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

20

VP6-7.2.1.1-20 kódszámú pályázat megvalósítása

Ferenczi Gábor

polgármester

21

Zsidavill Kft. bérleti kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

22

Devecser, Szabadság tér 1-3. szám alatti bérlakások bérbeadása

Ferenczi Gábor

polgármester

23

Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

Ferenczi Gábor

polgármester

D e v e c s e r , 2022. május 20.

                                                                                                                   Ferenczi Gábor sk.

                                                                                                                        polgármester

Naptár: 
2022, május 24 - 11:30

Szerzőről