A Képviselő-testület 2023. május 23-án nyilvános ülést tart

Létrehozás: 2023. May. 19. - 11:19

                                                                                   M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. május 23-án (kedden) 9,00 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ

Művelődési Központ Devecser, Jókai u. 3.

                                                                           N A P I R E N D E L Ő T T

Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett intézkedésekről, a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, a volontőr kezdeményezésekről, a közterületek karbantartásában való önkéntes szerepvállalás kapcsán felmerült esszenciális és kvázi marginális felvetésekről, azok kommunikációjából fakadó morális kérdésekről

Ferenczi Gábor

polgármester

                                                                                   N A P I R E N D

                        T á r g y :                                                                                                               Előadó:

1

A Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2022. évi egyszerűsített beszámolójának elfogadása

Ferenczi Gábor

polgármester

2

Devecser város külterületeinek állapotáról, az Önkormányzat kötelezettségeiről

Ferenczi Gábor

polgármester

3

Beszámoló a Devecser Város Audio-Video Televízió 2000 Kulturális Egyesület 2022. évi tevékenységéről, az önkormányzati támogatás felhasználásáról

Ferenczi Gábor

polgármester

4

Beszámoló a Devecseri Ujság 2022. évi működéséről

Füstös Zsuzsanna

főszerkesztő

5

Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ által benyújtott kérelmek

Ferenczi Gábor

polgármester

6

Devecser Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

szóló 2/2022.(II.9.) önkormányzati rendelet módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

7

Beszámoló Devecser Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Ferenczi Gábor

polgármester

8

A mezei őrszolgálatról szóló 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

9

Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

Ferenczi Gábor

polgármester

10

Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde átszervezése

Ferenczi Gábor

polgármester

11

Pápai Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosításának kezdeményezése

Ferenczi Gábor

polgármester

12

Beszámoló Devecser Város Önkormányzata 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Ferenczi Gábor

polgármester

13

Csokonai utca Ady Endre és Kodály Zoltán utca közötti szakaszán ivóvízvezeték cseréje

Ferenczi Gábor

polgármester

14

Döntés út és járda fejlesztésére kiírt pályázat benyújtásáról

Ferenczi Gábor

polgármester

15

Devecser 619/11 hrsz.-ú ingatlanon földkábeles villanybekötés

Ferenczi Gábor

polgármester

16

Közvilágítási hálózat 5 db lámpájának próbacseréje

Ferenczi Gábor

polgármester

17

Döntés Devecser város területén történő szúnyogirtásról

Ferenczi Gábor

polgármester

18

2024-2038. időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Terv előkészítése

Ferenczi Gábor

polgármester

D e v e c s e r , 2023. május 18.

                                                                                                            Ferenczi Gábor sk. polgármester

Naptár: 
2023, május 23 - 09:00

Szerzőről