Meghívó 2018. március 28-án tartandó nyilvános Képviselő-testületi ülésre

Létrehozás: 2018. Mar. 23. - 10:25

E  G  H  Í  V  Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. március 28-án (szerdán) 16,00 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház

                                       Művelődési Ház Devecser, Jókai u. 3.

           N A P I R E N D   E L Ő T T

Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések (rendeletek, határozatok) végrehajtásáról, az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett intézkedésekről, a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

          Ferenczi Gábor
           polgármester

   

                                                           N A P I R E N D

T á r g y :                                                                                                     Előadó:

1.

A szociális étkezésért fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor
polgármester

2.

Aljegyzői munkakör megszüntetése

Ferenczi Gábor
polgármester

3.

Beszámoló a Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017. évi tevékenységéről

Ferenczi Gábor
polgármester

4.

Beszámoló a Városi Polgárőr Egyesület 2017. évben végzett tevékenységéről

Ferenczi Gábor
polgármester

5.

Beszámoló a Devecser Város Audio-Video Televízió 2000 Kulturális Egyesület 2017. évi tevékenységéről

Ferenczi Gábor
polgármester

6.

Beszámoló a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi munkájáról, tájékoztató a Városnapok előkészítéséről

Ferenczi Gábor
polgármester

7.

Településképi rendelet

Ferenczi Gábor
polgármester

8.

Gazdasági- és iparterületek vételár megállapítása

Ferenczi Gábor
polgármester

9.

Devecseri 1878 hrsz.-ú ingatlan értékesítése

Ferenczi Gábor
polgármester

10.

Devecseri 0317/3 hrsz.-ú ingatlan értékesítése

Ferenczi Gábor
polgármester

11.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvánnyal kötendő használati szerződés

Ferenczi Gábor
polgármester

12.

Vegyes ügyek

 

 

D e v e c s e r , 2018. március 23.

                                                                                                                Ferenczi Gábor
                                                                                                                 
polgármester

Naptár: 
2018, március 28 - 16:00

Szerzőről