Pályázat beruházási ügyintéző munkakör betöltésére

Létrehozás: 2020. Dec. 08. - 10:49

Devecser Város Polgármesteri Hivatala

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

beruházási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8460 Devecser, Deák tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 32. Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés. A II. besorolási osztályban: Műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az éves költségvetésben megállapított beruházások és felújítások megvalósítása, műszaki-pénzügyi lebonyolítása. Közreműködés a közbeszerzési eljárások lefolytatásában. Beruházások, felújítások, karbantartások műszaki ellenőrzése. Helyi közutak építésének, felújításának döntésre történő előkészítése és végrehajtása. Elkészíti az önkormányzat és költségvetési szervei által benyújtásra kerülő pályázati dokumentációkat, figyelemmel kíséri a benyújtott pályázatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) helyi önkormányzati rendelet és cafeteria szabályzat az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 1. Magyar állampolgárság,
 2. Cselekvőképesség,
 3. Büntetlen előélet,
 4. Középfokú képesítés, szakirányú műszaki végzettség, szakképzettség,
 5. Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 1. Főiskola, felsőoktatásban szerzett építész-, építőmérnök szakmacsoportokba tartozó szakképzettség, vagy közlekedési felsőfokú szakképzettség,
 2. műszaki ellenőri és/vagy műszaki vezetői jogosultság - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 3. hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  1. fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet szerinti formátumban
  2. három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  3. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
  4. nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
  5. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kttv. 84-85.§ -aiban meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor nem áll fenn
  6. végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata
  7. műszaki vezetői tapasztalat igazolása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vörösné Soós Ágnes jegyző nyújt, a 06/88/512-638 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Devecser Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8460 Devecser, Deák tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4811-94/2020., valamint a munkakör megnevezését: beruházási ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Devecseri Polgármesteri Hivatal jegyzője bírálja el. A tartalmi és formai feltételeknek megfelelő pályázatok előzetes elbírálását követően kerül sor a személyes meghallgatásra. A pályázók a döntésről postai úton kapnak értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         Szuperinfo - 2020. december 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. december 8.

Szerzőről