Pályázat konyhai kisegítő munkakör betöltésére

Létrehozás: 2018. Aug. 01. - 09:04

Devecser Város Önkormányzata pályázatot hirdet konyhai kisegítő munkakör betöltésére határozatlan időre, 3 hónapos próbaidő kikötésével.

Munkahely megnevezése: Iskolakonyha 8460 Devecser, Várkert 1.

Ellátandó feladat: Iskolai és munkahelyi étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása a szakács irányításával.

Pályázati feltételek:

  • 8 általános iskolai végzettség,

  • büntetlen előélet,

  • magyar állampolgárság,

  • cselekvőképesség.

 Pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pályázó önéletrajzát,

  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

  • végzettséget igazoló okirat másolatát,

  • egészségügyi kiskönyv másolatát,

  • nyilatkozatot arról, hogy személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyilvános vagy zárt ülést kér,

  • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

Illetmény: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján kerül megállapításra.
 
Pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 15.

Pályázat elbírálásának határideje: A pályázatot Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el a pályázat benyújtási határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülésen.

A konyhai kisegítő munkakör 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázatot a Devecser Város Polgármesteréhez – „pályázat konyhai kisegítő állásra” megjelöléssel – címezve (8460 Devecser, Deák tér 1.) kell benyújtani.

Az állással kapcsolatos bővebb felvilágosítást Ferenczi Gábor polgármestertől a 88/512-630-as telefonszámon lehet kérni.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Naptár: 
2018, augusztus 15 - 16:00

Szerzőről