A Képviselő-testület 2022. augusztus 31-én nyilvános ülést tart

Létrehozás: 2022. Aug. 26. - 08:49

                                                                                    M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2022. augusztus 31-én (szerdán) 9,00 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ

Művelődési Központ Devecser, Jókai u. 3.

                                                                                   N A P I R E N D

                           T á r g y :                                                                                                        Előadó:

1

Devecser Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

szóló 2/2022.(II.9.) önkormányzati rendelet módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

2

Tájékoztatás a Zrínyi és Arany János utcát összekötő út burkolatjavításával, illetve az érintett ingatlantulajdonosok megkeresésével kapcsolatos intézkedésekről

Végh Zoltán

műszaki tanácsadó

 

3

Tájékoztatás a Virágzó utca 19-től a Sümegi útig vezető, eredeti csapadékvíz-elvezető nyomvonal helyreállításával, illetve a szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos intézkedésekről

Végh Zoltán

műszaki tanácsadó

4

Viziközmű-vagyon vagyonértékelésének aktualizálása

Ferenczi Gábor

polgármester

5

Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése

Ferenczi Gábor

polgármester

6

Tájékoztató a Bakonykarszt Zrt. helyzetéről

Ferenczi Gábor

polgármester

7

Miskei u. 47. szám alatt kialakításra kerülő közösségi tér tetőszerkezetének javítása és héjazatának elkészítése

Ferenczi Gábor

polgármester

8

A Rotary házban és az Attila király utcai orvosi rendelőben és szolgálati lakásban kazánok cseréje

Ferenczi Gábor

polgármester

9

A Park utcai járda meghosszabbítása

Ferenczi Gábor

polgármester

10

Szentháromság oszlop áthelyezése, felújítása

Ferenczi Gábor

polgármester

11

Baptista Tevékeny Szeretet Misszió kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

12

Döntés autós esemény rendezési jogáról

Ferenczi Gábor

polgármester

D e v e c s e r , 2022. augusztus 26.

                                                                                                              Ferenczi Gábor sk.

                                                                                                                  polgármester

Naptár: 
2022, augusztus 31 - 09:00

Szerzőről