A Képviselő-testület 2023. január 25-én nyilvános ülést tart

Létrehozás: 2023. Jan. 20. - 10:48

                                                                                  M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. január 25-én (szerdán) 9,00 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ

Művelődési Központ Devecser, Jókai u. 3.

                                                                                N A P I R E N D

                         T á r g y :                                                                                                                  Előadó:

1

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 19/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelet módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

2

Az önkormányzati kitüntetések és elismerések alapításáról és adományozásáról szóló 17/2022.(X.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

3

Ingatlanok házszámának megállapításával kapcsolatos hatáskör

Ferenczi Gábor

polgármester

4

A Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor

polgármester

5

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor

polgármester

6

Felnőtt étkeztetés térítési díjának megállapítása

Ferenczi Gábor

polgármester

7

2023-2024 évi Startmunka program tervezése

Ferenczi Gábor

polgármester

8

Sátorné Ladnai Krisztina kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

9

Devecseri Sportegyesület kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

10

Devecser Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

11

Eszközbeszerzés az általános iskola konyhájának működéséhez

Ferenczi Gábor

polgármester

12

Dr. Dombi István háziorvos kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

13

Dr. Hámori József háziorvos kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

14

Bujdos Zsuzsanna intézményvezető vezetői pótlékának emelése

Ferenczi Gábor

polgármester

15

Gazdasági- és iparterületek vételárának emelése

Ferenczi Gábor

polgármester

16

Devecser 28 hrsz.-ú ingatlan vásárlási szándéka

Ferenczi Gábor

polgármester

17

Devecser 29/1, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8 hrsz.-ú ingatlanok vásárlási szándéka

Ferenczi Gábor

polgármester

18

Energia tároló telepítése

Ferenczi Gábor

polgármester

19

„Devecser a Somló fővárosa” védjegy megújítása

Ferenczi Gábor

polgármester

20

311/2022.(XI.22.) Kt. határozat módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

21

A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának véleményezése

Ferenczi Gábor

polgármester

22

Pályázat kiírása szegregációt csökkentő céllal üzemeltetett szociális bérlakás bérbeadására

Ferenczi Gábor

polgármester

23

Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési

Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2022. évi tevékenységéről

Ferenczi Gábor

polgármester

24

Mezei őrszolgálat működésének áttekintése

Ferenczi Gábor

polgármester

D e v e c s e r , 2023. január 20.

                                                                                                      Ferenczi Gábor sk. polgármester

Szerzőről