Szociális célú tűzifa igénylése

Létrehozás: 2021. Oct. 15. - 08:27
D E V E C S E R   V Á R O S  ÖNKORMÁNYZATA
 + 8461. Devecser, Deák tér 1.
( 88/512-730, (/fax   88/512-710
Internet: www.devecser.hu e-mail: hivatalatdevecser.hu

Lakossági Hirdetmény!

Tájékoztatjuk Devecser város lakosságát, hogy Devecser Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Belügyminisztérium szociális célú tűzifa juttatására kiírt pályázatára az idei évben is, ez alapján 438 m3 keménylombos tűzifa igénylésére nyílik lehetősége a Tisztelt Lakosságnak rászorultsági alapon, NEM konyhakész kiszállítással.

Az Önkormányzat az idei évben is vállalta a pályázat önrészét, 556.260,-Ft-ot, valamint a tűzifa erdőről a háztartásokba történő szállításának költségét.

Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2021. (X.13.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Önkormányzati rendelet) a szociális célú tűzifa juttatásáról 2021. október 14. napján lépett hatályba.

Kérelem nyomtatványt igényelni és leadni a Devecseri Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján (8460 Devecser, Deák tér 1.), ügyfélfogadási időben (hétfőn: 8 – 15,30 óra között, szerdán: 8 – 15,30 óra között, pénteken: 8 – 12,00 óra között) 2021. október 18. napjától 2021. november 26. napjáig lehet, amely határidő elmulasztása jogvesztő.

E-mailen érkezett kérelmeket elfogadni nem tudunk!

A kérelem leadásakor – az adatok egyeztetése miatt – szíveskedjenek magukkal hozni a saját és az ingatlanban együtt élő személyek lakcímigazolványát, TAJ kártyáját és a szükséges jövedelem igazolásokat.

Az egy főre jutó jövedelem határ

- család esetén                                               115.000,-Ft/fő,

- egyedül élő esetén                                      150.000,-Ft/fő.

Az Önkormányzati rendelet teljes egészében megtalálható a www.devecser.hu hivatalos honlapon a kihirdetett rendeletek között.

A kérelem nyomtatvány letölthető a csatolmányból.

D e v e c s e r , 2021. október 15.

                                   Vörösné Soós Ágnes sk.                      Ferenczi Gábor sk.

                                           jegyző                                               polgármester

Szerzőről