Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ pályázatot hirdet óvodai és iskolai szociális segítő munkakör betöltésére

Létrehozás: 2021. Feb. 01. - 08:13

Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

óvodai és iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8460 Devecser, Miskei utca 47.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet vonatkozó részei alapján óvodai és iskolai szociális segítői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 1. Főiskola, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. mellékletének II. részében megjelöltek szerinti képesítési előírások,
 2. gyermekjóléti alapellátás területén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 3. B kategóriás jogosítvány,
 4. magyar állampolgárság
 5. cselekvőképesség
 6. büntetlen előélet
 7. saját gépjármű
 8. számítógép felhasználói szintű ismerete.

Elvárt kompetenciák:

  1. Kiemelkedő kommunikációs és szervezőképesség,
  2. pontosság,
  3. megbízhatóság,
  4. alkalmazkodóképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  1. Kézzel írott motivációs levél
  2. részletes szakmai önéletrajz
  3. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
  4. iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata
  5. három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt György Anita intézményvezető nyújt, a 06-88/820-500 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ címére történő megküldésével (8460 Devecser, Miskei utca 47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/1-3/2021. , valamint a munkakör megnevezését: óvodai és iskolai szociális segítő.

Elektronikus úton György Anita intézményvezető részére a gyermekjoletatdevecser.hu

e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati határidőt követő 15 napon belül az intézményvezető dönt. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

            www. kozigallas.gov.hu 2021. február 1.

Szerzőről