Pályázat KLUBGONDOZÓ munkakör betöltésére

Létrehozás: 2022. Jun. 08. - 10:32

Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ

Idősek Klubja

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

KLUBGONDOZÓ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

8460 Devecser, Miskei utca 47.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Idősek önálló életvitelének segítése, személyi higiéné biztosításában, étkeztetésben segítségnyújtás. Szinten tartó és szabadidős foglalkozások vezetése, kísérés, adminisztráció.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • 15/1998. (IV.30) NM rendelet mellékletében meghatározott képesítési előírások az irányadók, szociális gondozó, ápoló

     • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

    • Büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

•  Jó szintű kapcsolatteremtő készség, magas fokú empátia és tolerancia,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• B kategóriás jogosítvány

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• szakmai fényképes önéletrajz,

• végzettséget igazoló okirat másolata,

• pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

•  motivációs levél,

•  3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően 2022. július 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.  június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bujdos Zsuzsanna nyújt, a 06 70/511-21-79 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ címére történő megküldésével (8460 Devecser, Miskei utca 47.)

• Elektronikus úton Bujdos Zsuzsanna részére a bujdos.zsuzsannaatcitromail.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A döntést követően a sikertelen pályázati anyagok megsemmisítésre, a benne foglalt személyes adatok törlésre kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a  https://devecserigyerekjolet.webnode.hu honlapon szerezhet.

 

 

Szerzőről