Pályázat konyhai kisegítő állásra

Létrehozás: 2024. Jul. 02. - 11:26

Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet konyhai kisegítő

 munkakör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Részt vesz a tízórai, uzsonna elkészítésében. Segít az ebédhez szükséges nyersanyagok feldolgozásában, előkészítésében, az elkészített ételt kóstolja, véleményezi.

A nyersanyagok minőségére vonatkozó észrevételt jelenti a szakácsnőnek.

Segít a készétel kiosztásában a szakácsnőnek.

Főzés és étkezések után az edényeket az I., II., III. fázis betartásával elmosogatja, helyére teszi.

Elvégzi a konyha és a hozzá tartozó helyiségek felmosását, a használt konyhai eszközök, gépek tisztítását.

Az időszakos nagytakarítás során különös gonddal elvégzi a fertőtlenítést: a bútorok, csempék, csövek, ablakok, ajtók lemosását.

Kimossa és vasalja a konyharuhákat, törölközőket.

 

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: határozatlan, heti 40 óra, általános, teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Devecser

 

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő, illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet, honlap címe stb.): A jogviszony létesítésére, a próbaidőre, az illetmény megállapítására és az egyéb juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései,  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a helyi önkormányzat által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet, valamint a helyi önkormányzati költségvetési rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- büntetlen előélet

- cselekvőképesség

- magyar állampolgárság

- erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

Befejezett 8. osztály.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

- adatkezelési nyilatkozat

- a Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

- fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

- nyilatkozat arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyilvános vagy zárt ülést kér

- végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

 

A pályázatot Devecser Város Polgármesteréhez címezve – „pályázat konyhai kisegítő állásra” megjelöléssel – (8460 Devecser, Deák tér 1.) kell benyújtani.

Bővebb felvilágosítás a 06/88-512-631-es telefonszámon kérhető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. július 25.

A pályázat elbírálásának módja: A határidőn túl érkezett pályázatokat nem áll módunkban elbírálni. A tartalmi és formai feltételeknek hiánytalanul megfelelő pályázatok előzetes elbírálását követően kerül sor a személyes meghallgatásokra. A pályázók a döntésről postai úton értesülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. augusztus 15.

A pályázati kiírás közzétételének helye: KÖZSZOLGÁLLÁS szakrendszer

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024. szeptember 1.

Publikálás időpontja: 2024. június 24.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Szerzőről