Pályázatot óvodai és iskolai szociális segítő munkakör betöltésére a Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központban

Létrehozás: 2022. Mar. 16. - 09:59

A Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ

                       

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

óvodai és iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8460 Devecser, Miskei utca 47.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv., a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM. rendeletben meghatározott óvodai és iskolai szociális segítő feladatok, és az ezzel járó adminisztrációs munkák.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  1. Főiskola, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. melléklet II. 1. pontjában meghatározott képesítési előírások az irányadók.,
  2. Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  3. B kategóriás jogosítvány,
  4. magyar állampolgárság,
  5. büntetlen előélet,

6. cselekvőképesség,

7. valamint, az 1997. évi XXXI. tv. 10/A. §-ában foglalt kizáró okok a pályázó

    esetében nem merülnek fel.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent gyermekvédelem területén szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  1. Szakmai önéletrajz,
  2. végzettséget igazoló okiratok másolata,
  3. erkölcsi bizonyítvány (vagy az igénylésről szóló igazolás).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt György Anita intézményvezető nyújt, a +36-88/820-500 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ címére történő megküldésével (8460 Devecser, Miskei utca 47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/27/2022., valamint a munkakör megnevezését: óvodai és iskolai szociális segítő.

Elektronikus úton György Anita intézményvezető részére a gyermekjoletatdevecser.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozigallas.gov.hu - 2022. március 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.devecser.hu honlapon szerezhet.

Szerzőről