Elismerések átadása a rendvédelmi dolgozóknak

Létrehozás: 12/28/2021 - 10:42

Devecser Város Önkormányzata kitüntetéseket adományozott a rendőrség, valamint az őket segítő rendvédelmi szervek azon tagjainak, akik munkájukban kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a tavalyi év során. 1992-től Szent György napján, április 24-én ünnepeljük a magyar rendőrség napját, ekkor választotta a sárkányt legyőző és a hitéért kiálló szentet védőszentjéül a szervezet. E napon a rendőrök mellett az önkéntes tűzoltók, a polgárőrök és a mezőőrök előtt is tisztelgünk. Mivel a tavaszi járványügyi korlátozó intézkedések nem tették lehetővé az ünnep napján az elismerések átadását, így az idei évben rendhagyó módon, későbbi időpontban november 18-án került rá sor. A Kastélykönyvtár lovagtermében, Baráth Szilvia köszöntötte a megjelenteket. A köszöntőt követően, Ferenczi Gábor polgármester mondott ünnepi beszédet, melyben kiemelte a rendvédelmi szervek munkájának fontosságát, egymásra utaltságát. Hangsúlyozta, városunkban kiemelkedően jó a közbiztonság, köszönhetően a Devecseri Rendőrőrs és társ szervek hatékony, eredményes munkájának. Szoboszlai Tibor r. ezredes, az Ajkai Rendőrkapitányság vezetője ünnepi gondolataiban köszönetét fejezte ki Devecser Város vezetésének, hogy ilyen formában, ünnepi keretek között ismerik el a rendőrök munkáját. Bakos András a Devecseri Rendőrőrs őrsparancsnoka számok tükrében is szemléltette a város közbiztonsági mutatóit, mely szerint a tavalyi évben nem történt lakásbetörés. A bűncselekmények száma is jelentősen csökkent, hiszen volt olyan év, hogy 277 bűncselekmény történt a városban, mely szám a 2019 és 2020-as évben is 81-re csökkent. Az őrsparancsnok továbbá köszönetét fejezte ki a városvezetés azon irányú törekvései iránt, mely a közbiztonság javítását szolgálják, ilyen például a kamerás térfigyelő rendszer. Az ünnepi beszédeket követően került sor a kitüntetések átadására. Devecser Város 2020. Év Rendőre Díjat, Csordás Attila r. főtörzsőrmester, a Devecseri Rendőrőrs munkatársa vehette át. Devecser Város Önkormányzata, Devecser Város 2020. Év Önkéntes Tűzoltója Díját, Somogyi Dávidnak adományozta, míg a Devecser Város 2020. Év Polgárőre Díját, Szövérfi Zoltánné kapta. Mezőőri munkájuk elismeréseként ajándékcsomagot vehetett át Eszenyi István és Dombi István. Eredményes munkájuk elismeréseként, Ferenczi Gábor polgármester ajándékcsomagot adott át az önkormányzat és a Városüzemeltetési Kft. nevében, Kovács Róbert főtörzsőrmester és Gőcze Tamás főtörzsőrmester részére, akiknek köszönhetően fény derült egy a Kft-t érintő bűncselekmény elkövetőjének kilétére. Az elismerések átadását követően az eseményt pezsgős koccintás és állófogadás zárta.