Senki nem vállalja a felelősséget a Négy Fecske profil világhálós közléseiért

Létrehozás: 07/13/2021 - 09:45

“Közérdekű tájékoztatás a legnagyobb világhálós közösségi oldalon Négy Fecske névvel folytatólagosan közzétett, Ferenczi Gábor devecseri polgármester és más, közmegbízatást ellátó személyek sérelmére elkövetett köz- és magánvádas bűncselekményeket megvalósító és személyiségi jogokat súlyosan sértő közlemények miatti büntetőeljárásokról.

Ferenczi Gábor, Devecser város polgármestere és dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, Devecser Város Önkormányzatának megbízott jogi képviselője a DVTV útján közérdekű tájékoztatást adott a devecseri polgárok számára a közelmúltban Négy Fecske néven végrehajtott, példátlanul jogsértő és két esetben az Ajkai Járásbíróság által közveszéllyel fenyegetés bűntettét is megvalósító rágalom- és gyalázkodás kampány elkövetőinek felelősségre vonását célzó büntetőeljárásokról. A világhálón, a legnagyobb közösségi oldalon Négy Fecske névvel 2020 őszétől idén május végéig (a COVID-19 világjárvány második és harmadik hullámának legnehezebb hónapjaiban) 15 olyan valótlan, sértő, gyalázkodó és becsület csorbítására alkalmas közlemény (poszt) jelent meg, amelyek döntő többsége a devecseri polgármester és – két esetben – a Devecseri Városgazdálkodási Kft.-nél közfeladatott ellátó személyek sérelmére elkövetett bűncselekményeket valósított meg és az érintettek személyiségi jogait (jó hírnév és becsület) is súlyosan sértette. Ezen közlemények miatt Devecser Város Önkormányzata megbízásából az önkormányzati érdekek megóvása érdekében büntetőfeljelentések megtételére került sor. 2021. július 5-én zajlott az Ajkai Járásbíróságon az Ajkai Rendőrkapitányság által a Négy Fecske facebook profil működtetésével összefüggésbe hozott négy feljelentett személy elleni, aljas célból, nagy nyilvánosság előtti és jelentős érdeksérelmet okozó rágalmazás és becsületsértés miatti feljelentések okán indult – öt közlemény miatti egyesített - magánvádas eljárásban az első bírósági meghallgatásra. A vádlottak tagadták, hogy a Négy Fecske facebook profilt ők üzemeltetnék, nem ismerték el a felelősségüket, sőt ketten közülük – megalapozatlanul - viszonvádat emlegettek. Sajnálatos, hogy nem fogadták el Ferenczi Gábor polgármester és Molnár András Kadocsa ügyvezető azon korrekt, békés megállapodást célzó egyezségi ajánlatát, hogy ismerjék el felelősségüket, adjanak elégtételt, fizessenek jóvátételt jelentő sérelemdíjat (ezt a jogsértettek a város céljaira kívánják fordítani) és az eljárás költségeit. Emiatt a büntetőeljárás ősszel érdemi tárgyalással folytatódik. További tíz hasonló feljelentés miatt ősszel várhatóak a személyes meghallgatások. A helyi demokráciát, békés település-építést, működtetést fenyegető káros és sajnálatos jelenség, hogy Devecser Város Önkormányzatának, illetve az önkormányzat érdekeltségben álló szervezetek egyes tisztségviselői és munkatársai sérelmére bűncselekményeket megvalósító, közérdekű tevékenységükkel összefüggésben, időszakonként visszatérő rendszerességgel jó hírnevet, becsülethez való jogot sértő, valótlan tényállításokat, gyalázkodó közléseket tesznek közzé közösségi portálokon. Természetesen a büntető és polgári jogi jogsértések határait át nem lépő, helyi közügyekkel kapcsolatos közérdekű közlések, kritikák fontosak és a vélemény-nyilvánítási szabadságot garantáló jogszabályok védelme alatt állnak. Azonban a mostani ügy szerinti, ilyen súlyosan jogsértő közlésekkel szemben Devecser Város Önkormányzata és az önkormányzat érdekeltségben álló szervezetek törvényes és hatékony működése érdekében indokolt a jogsértést elkövetők polgári- és büntetőjogi szankciókkal való sújtása, a jövőbeli jogsértésektől való elrettentése és személyiségvédelmi jogkövetkezmények érvényesítése érdekében polgári jogi és büntetőjogi eszközökkel fellépni. Ezen jogi eszközök igénybevételére a jogsértéssel érintett önkormányzati, illetve az önkormányzat érdekeltségben álló szervezetek tisztségviselői, illetve munkatársai a közérdekű tevékenységük, közmegbízatásuk okán kényszerülnek, mivel közmegbízatásuk miatt szenvedtek jogsérelmet, ezért a törvényes és helyi polgárok érdekeit szolgáló működés érdekében indokolt és jogszerű, ha ezen jogsérelmet elszenvedett személyek igényérvényesítését Devecser Város Önkormányzata biztosítja, támogatja.”