július 2016

Biztonságos közlekedés a nyári szünetben

Létrehozás: 07/12/2016 - 15:31

Az 1. a osztály tanulói számára 2016. június 8-án a Devecseri Rendőrőrs munkatársai, komplex programot biztosítottak a biztonságos közlekedés szabályainak, valamint a nyári fürdőzés veszélyeinek ismertetésére, az őrs épületének, a rendőrség eszközeinek bemutatására. Kötetlen beszélgetés, és tesztlapok kitöltésével a tanulók bővíthették eddig megszerzett ismereteiket. Nagy élményt jelentett számukra a rendőrség közlekedési eszközeinek, valamint a szolgálatirányító parancsnoki iroda megtekintése.

Devecser Város Önkormányzatának 2016.06.29-i Képviselő-testületi ülése

Létrehozás: 07/12/2016 - 15:30

N A P I R E N D E L Ő T T

Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések (rendeletek, határozatok) végrehajtásáról, az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett intézkedésekről, a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

1) Helyi önkormányzati képviselő eskütétele, eskütételi okmány aláírása

3) A mezei őrszolgálatról szóló 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

Oldalak