december 2017

Tájékoztatás Devecser város környezeti állapotáról

Létrehozás: 2017. Dec. 08. - 12:34

Devecser Város Önkormányzata a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot. A jogszabályi előírásokra is figyelemmel a Tisztelt Képviselő-testület és a lakosság számára az alábbi tájékoztatást adom Devecser város környezeti állapotáról.

Oldalak