március 2021

Közterületek elnevezésének módosítása

Létrehozás: 2021. Mar. 09. - 16:13

Tárgy: Közterületek elnevezésének módosítása

                                                                                      TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontja, 14. és 14/A.§-a, 42. § 8. pontja az alábbiakat szabályozza:

13. § (1)A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

Tájékoztatás avar és kerti hulladék égetésével kapcsolatban

Létrehozás: 2021. Mar. 09. - 10:25

                                                                                        TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása miatt 2021. január 1. napjától megszűnt a települési önkormányzatok képviselő-testületeinek törvényi felhatalmazása az avar és kerti hulladék égetésének önkormányzati rendeletben történő szabályozására.

Oldalak