Devecseri Család - és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat illetve a város által ellátott szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése

A projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015

A kedvezményezett neve: Devecser Város Önkormányzata

Elnyert támogatási összeg: 120.638.817 Ft

A projekt várható befejezése: 2019. december 29.

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében fejlesztésre kerülnek a Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat, illetve az önkormányzat által ellátott szociális étkeztetés intézménye. A fejlesztéssel tervezetten egy új szociális és egészségügyi centrum - a volt devecseri kórház „A” épületében (Devecser, Miskei u.46.) – jön létre. A tervezett telephely önkormányzati tulajdonban van. A projekt megvalósulása esetén 2 db fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatás teljesül.

A beruházás során akadálymentesítési és energiahatékonysági fejlesztésekre kerül sor. Az akadálymentesítés megvalósulásának elősegítéséhez a tervezés és a műszaki megvalósítás során rehabilitációs szakértő kerül bevonásra. A szakértő részvétele biztosítja, hogy az egyetemes tervezés elvei és az egyenlő esélyű hozzáférés szülessen meg a beruházás során. Az energiahatékonysági fejlesztések során fotovoltaikus rendszer kerül kiépítésre, valamint a nyílászárók cseréjére és hőszigetelésre kerül sor. A megújuló energiaforrás és az egyéb energiahatékonysági intézkedések alkalmazása a projekt eredményeinek költséghatékony fenntartását fogják biztosítani.

A beruházás mellett a projektben eszközbeszerzés és gépjármű beszerzés is szerepel. Utóbbi tervezetten egy terepjáró lesz, amely a külterületen élők elérését segíti elő. Ezeken a területeken többnyire társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok élnek, akiknek nagy szükségük van az életminőséget javító szociális alapszolgáltatások elérhetőségére. Eszközbeszerzés keretében pedig kizárólag új, a szolgáltatások nyújtásához szükséges eszközök kerületek kiválasztásra.

A minőségi és fenntartható eredmények elérése érdekében plusz 2 fő alkalmazására is sor kerül, hogy a megnövekedett igények kielégítése hatékonyabban megvalósulhasson.

A megvalósuló projekt eredményeként az infrastrukturális fejlesztések mellett olyan minőségi fejlesztés (humánerőforrás fejlesztés) is létre jön, amely elősegíti a területi különbségek kiegyenlítődését, és megvalósítja az egyenlő esélyű hozzáférés elvét.