13/2022.(VII.27.) önkormányzati rendelet a szociális bérlakások bérletéről szóló 25/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról