2/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 31/2013.(XII.19) önkormányzati rendelet módosításáról