2/2019.(I.17.) önkormányzati rendelet a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról