22/2022.(XI.24.) önkormányzati rendelet a Devecseri Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről