6/2016.(III.31.) rendelet a gyermekétkeztetés intézményi, a helyettes szülői ellátás térítési díjáról, valamint a személyi térítési díjak megállapításánál figyelembe vehető kedvezményekről szóló 2/2005.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról