6/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet a gyermekétkeztetés intézményi, a helyettes szülői ellátás térítési díjáról, valamint a személyi térítési díjak megállapításánál figyelembe vehető kedvezményekről szóló 2/2005.(II.1.) rendelet módosításáról