7/2019.(III.28.) önkormányzati rendelet a Helyi Építési Szabályzatról