Felhívás közösségszervező munkakör betöltésére

Létrehozás: 2019. Apr. 16. - 12:07

Devecser Város Önkormányzata pályázatot hirdet közösségszervező munkakör betöltésére, határozott időre.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 1 év

Foglalkoztatás jellege: Rész-, vagy teljes munkaidő

A munkavégzéshez tartozó főbb tevékenységi körök:

A Magyar Falu Program keretében „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” pályázat keretében a pályázathoz kapcsolódó közösségszervezéssel, rendezvényekkel kapcsolatos előkészítői, szervezői, koordinálási, animátori, adminisztratív feladatok teljeskörű ellátása.

Illetmény: 2019. évi garantált bérminimum összege a foglalkoztatás jellege szerint

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság

 • cselekvőképesség

 • büntetlen előélet

 • középfokú képesítés

 • önálló munkavégzés

 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. Végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján középfokú közösségfejlesztő, kulturális közösségszervező, vagy közművelődési szakképesítés, vagy felsőfokú közművelődési szakképzettség, vagy rendezvényszervezés és közösségszervezés területén szerzett tapasztalat

 • B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz

 • végzettséget igazoló okiratok másolata

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérésének igazolása

 • nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez, valamint, hogy az elbírálásban résztvevő személyek a pályázat teljes tartalmát megismerhetik.

A pályázatot Devecser Város Önkormányzatához (8460 Devecser, Deák tér 1.) címezve kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni „pályázat közösségszervező állásra”.

A munkakör betöltésének időpontja:

 • A Magyar Falu Program keretében „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” pályázat sikeres elnyerését követően.

A pályázat benyújtásának időpontja: 2019. április 30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 15.

 

Naptár: 
2019, április 30 - 16:00

Szerzőről