FELHÍVÁS VENDÉGLÁTÓHELY ÜZLETTÍPUS BEJELENTÉSÉRE!

Létrehozás: 2021. Mar. 18. - 15:18

FELHÍVÁS VENDÉGLÁTÓHELY ÜZLETTÍPUS BEJELENTÉSÉRE!

 

Tisztelt Kereskedők, Üzemeltetők!

 

Mint Önök előtt is ismert az egyes turisztikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 634/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2021. január 1. napi hatállyal módosította a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 31. §-át is, amely alapján a hatóságomhoz 2021. január 1-ig bejelentett vendéglátó üzletek esetében a kereskedő 2021. március 31-ig köteles bejelenteni az általa üzemeltetett vendéglátóhely üzlettípusát a 2021. január 1. napjától hatályos R. 4. melléklete szerint.

Kérem, a vendéglátó egységet üzemeltető kereskedőket, hogy amennyiben még bejelentési kötelezettségüknek nem tettek eleget, azt haladéktalanul, de legkésőbb 2021. március 31. napjáig a mellékelt kérelem bejelentési nyomtatvány kitöltésével és e-papíron történő beküldésével eleget tenni szíveskedjenek.

D e v e c s e r , 2021. március 16.

                                                                       T i s z t e l e t t e l :

                                                                                                          Vörösné Soós Ágnes jegyző

                                                                                                          távollétében:

                                                                                                                      Lovasi Erika sk.
                                                                                                                            irodavezető

                                                                                                         

Mellékletek:

1) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 4. számú melléklete

2) Nyomtatvány Kérelem bejelentés vendéglátóhely üzlettípus besorolásáról melléklettel

Szerzőről