Hirdetmény az időközi helyi önkormányzati választáson a jelöltek állításához szükséges ajánlóívek igénylésével, leadásával kapcsolatban

Létrehozás: 2017. Aug. 28. - 07:25

 

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

8460 Devecser, Deák tér 1.

 

Szám: 4248-14/2017.

Tárgy: A devecseri 2017. október 15-i időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáson az

egyéni listás képviselőjelölt és polgármester-jelölt állításához szükséges ajánlóívek igénylése, leadása

 

 

H I R D E T M É N Y

 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 120. § (1) bekezdése alapján jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet.

 

Az ajánlóívet az A4 jelű „Ajánlóív igénylése” nyomtatványon {4/2014. (VII. 24.) IM. rendelet 12. melléklet} lehet igényelni jelölési fajtánként – egyéni listás képviselőjelölt, polgármester-jelölt – a Helyi Választási Irodában. Az A4 jelű „Ajánlóív igénylése” nyomtatvány a csatolmányból letölthető. Ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a Helyi Választási Bizottság által nyilvántartásba vett jelölő szervezet igényelhet. Az igényelt ajánlóívek legkorábbi kiadási időpontja 2017. augusztus 28.

 

A választópolgár jelölési fajtánként több jelöltet is ajánlhat. Az ajánlás nem vonható vissza. Az ajánlás érvényességének és hitelességének elengedhetetlen feltétele a saját kezű aláírás. A nevének saját kezű aláírására képtelen (pl. testi fogyatékos, vak, illetve gyengénlátó, írástudatlan) választópolgár az ajánlóívet a választási iroda vezetője, tagja, valamint bíróság, közjegyző előtt láthatja el kézjegyével. A személyi azonosítón az ún. „személyi számot” kell érteni.

 

Az egyéni listás képviselőjelöltet, valamint polármester-jelöltet legkésőbb 2017. szeptember 11-én 16:00 óráig lehet bejelenteni a Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: HVB) (Devecser, Deák tér 1.) jelölési fajtánként – egyéni listás képviselőjelölt, polgármester-jelölt – az E2 jelű „Egyéni jelölt bejelentése” nyomtatvány {4/2014. (VII. 24.) IM. rendelet 17. melléklet} és a rendelkezésre bocsátott összes ajánlóív átadásával. Az E2 jelű „Egyéni jelölt bejelentése” nyomtatvány a csatolmányból letölthető. A Ve. 124. §-ában foglaltakra figyelemmel rendelkezésre bocsátott ajánlóívek HVB részére 2017. szeptember 11-én 16:00 óráig történő átadásának elmaradása esetén a HVB hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után tízezer forint. Nem szabható ki bírság a legkésőbb 2017. szeptember 11-én 16:00 órai határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.

 

D e v e c s e r , 2017. augusztus 24.

 

 

 

Bendes István sk.

     HVI vezető  

Szerzőről