Hirdetmény az időközi helyi önkormányzati választáson történő delegálásról

Létrehozás: 2017. Sep. 22. - 12:01

H I R D E T M É N Y

 

A választási bizottság (Helyi Választási Bizottság; Szavazatszámláló Bizottság) megbízott tagját legkésőbb 2017. szeptember 29-én 16:00 óráig lehet bejelenteni.

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 17. § (4) bekezdése értelmében a választási bizottság megbízott tagja az lehet, aki az adott választáson jelöltként indulhat.

 

A Ve. 18. § (1) bekezdése alapján a választási bizottságnak nem lehet tagja

a) a köztársasági elnök,

b) a háznagy,

c) képviselő,

d) alpolgármester,

e) jegyző,

f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,

g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint

h) jelölt.

 

A Ve. 28. § (1) - (2) bekezdései alapján a devecseri 2017. október 15-i időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáson a jelöltet állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek a Helyi Választási Bizottságba egy-egy tagot, a Szavazatszámláló Bizottságba két-két tagot bízhatnak meg.

 

A Ve. 30. § (1) bekezdése alapján a Helyi Választási Bizottság megbízott tagját a Helyi Választási Bizottság Elnökénél, a Szavazatszámláló Bizottság megbízott tagját a Helyi Választási Iroda Vezetőjénél kell bejelenteni a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatalban (8460 Devecser, Deák tér 1.) a fenti határidőn belül.

 

A Ve. 30. § (3) bekezdése alapján a bejelentés tartalmazza a megbízó nevét, a megbízott tag nevét, magyarországi lakcímét és személyi azonosítóját.

 

Devecser város területe 4 szavazókörre van felosztva, így a Helyi Választási Bizottság mellett 4 Szavazatszámláló Bizottság működik, (A szavazókörök beosztása a devecser.hu/önkormányzat/választás alatt található meg.) a bejelentésen ezért annak megjelölése szükséges, hogy a delegált tagot mely Szavazatszámláló Bizottságba delegálják.

 

D e v e c s e r , 2017. szeptember 14.

 

 

Bendes István sk.

    HVI vezető  

Szerzőről