A Képviselő-testület 2018. november 28-án nyilvános ülést tart

Létrehozás: 2018. Nov. 23. - 10:31

                                                                           M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. november 28-án (szerdán) 16,00 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Művelődési Ház Devecser, Jókai u. 3.

                                                                 N A P I R E N D  E L Ő T T

Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések (rendeletek, határozatok) végrehajtásáról, az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett intézkedésekről, a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Ferenczi Gábor

polgármester

 

                                                                          N A P I R E N D

                           T á r g y :                                                                                                      Előadó:

1.

Beszámoló az Ajkai Rendőrkapitányság Devecseri Rendőrőrs 2017. évben végzett tevékenységéről

Ferenczi Gábor

polgármester

2.

Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi Állami Számvevőszéki ellenőrzésének (ellenőrzési jelentés) intézkedési terve

Ferenczi Gábor

polgármester

3.

Stratégiai Partnerségi Együttműködési Megállapodás módosítási kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

4.

Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat „Idősek Karácsonya” rendezvényhez kérelem

Ferenczi Gábor

polgármester

5.

Szociális étkeztetés biztosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

6.

Devecser Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2018-2023) jóváhagyása

Ferenczi Gábor

polgármester

7.

Településrendezési eszközök felülvizsgálata

Ferenczi Gábor

polgármester

8.

Devecser város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

9.

Devecseri 480, 481, 482, 483/1 és a 483/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítése

Ferenczi Gábor

polgármester

10.

Dürgő Péter ingatlan bérlési kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

11.

Kérelem airsoft pálya kialakítására a Meggyeserdő bal oldalán

Ferenczi Gábor

polgármester

12.

616 hrsz.-ú ingatlant érintő fafelmérési, fakivágási, terv, és kerttörténeti tudományos dokumentáció elkészítése

 

Ferenczi Gábor

polgármester

13.

2019-2020 évi Startmunka program tervezése

Ferenczi Gábor

polgármester

14.

Energia ültetvény letermelése

Ferenczi Gábor

polgármester

15.

A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói beosztására benyújtott pályázat véleményezése

Ferenczi Gábor

polgármester

16.

II. számú háziorvosi körzet működése

Ferenczi Gábor

polgármester

17.

Ravatalozóba drapéria beszerzése

Ferenczi Gábor

polgármester

18.

Tájékoztató a Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséről

Ferenczi Gábor

polgármester

19.

Lakossági tájékoztatás Devecser város környezeti állapotáról

Ferenczi Gábor

polgármester

20.

Devecser, Miskei utcában gyalogátkelőhely létesítése

Ferenczi Gábor

polgármester

21.

Lomispiac hulladékgazdálkodása

Ferenczi Gábor

polgármester

D e v e c s e r , 2018. november 23.

                                                                                                               Ferenczi Gábor sk.

                                                                                                                   polgármester

 

 

 

Naptár: 
2018, november 28 - 16:00

Szerzőről