A Képviselő-testület 2018. október 30-án nyilvános ülést tart

Létrehozás: 2018. Oct. 26. - 10:59

                                                                     M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. október 30-án (kedden) 16,00 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Művelődési Ház Devecser, Jókai u. 3.

                                                              N A P I R E N D  E L Ő T T

Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések (rendeletek, határozatok) végrehajtásáról, az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett intézkedésekről, a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Ferenczi Gábor

polgármester

                                                                    N A P I R E N D

                         T á r g y :                                                                                                       Előadó:

1.

  Az építményadóról szóló 12/2014. (X. 2.) önkormányzati rendelet módosítása

  Ferenczi Gábor

  polgármester

  2.

   A kiegészítő szociális célú tűzifa juttatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

   Ferenczi Gábor

   polgármester

   3.

    A szociális célú tűzifa juttatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

    Ferenczi Gábor

    polgármester

    4.

     Devecser Sportegyesület működési támogatása

     Ferenczi Gábor

     polgármester

     5.

      Devecseri Sportegyesület TAO támogatási kérelme

      Ferenczi Gábor

      polgármester

      6.

       Devecseri Sportpályák karbantartása

       Ferenczi Gábor

       polgármester

       7.

        Devecseri Gárdonyi Géza Általános és Alapfokú Művészeti Iskola zeneiskolai térítési díj átvállalásának kérelme

        Ferenczi Gábor

        polgármester

        8.

         Hitelfelvétel pályázati önrészhez

         Ferenczi Gábor

         polgármester

         9.

          Bölcsődei pályázat

          Ferenczi Gábor

          polgármester

          10.

           Védőnői állásra pályázat kiírása

           Ferenczi Gábor

           polgármester

           11.

            616 hrsz.-ú ingatlan műemléki besorolás megszüntetésének kezdeményezése

            Ferenczi Gábor

            polgármester

            12.

             Borszörcsöki 196 hrsz-ú ingatlan értékesítése 2.

             Ferenczi Gábor

             polgármester

             13.

              Piac átszervezésével kapcsolatos koncepció

              Ferenczi Gábor

              polgármester

              14.

               „Használt-cikk piac” területére sorompós-beléptető rendszer kiépítésére beérkezett ajánlatok elbírálása

               Ferenczi Gábor

               polgármester

               15.

                Villanyhálózat fejlesztése Meggyeserdő bal oldalon

                Ferenczi Gábor

                polgármester

                16.

                 TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú „Devecser Meggyeserdei iparterület fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó kivitelezők meghatározása

                 Ferenczi Gábor

                 polgármester

                 17.

                  TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú "Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben" című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatására beérkezett ajánlatok elbírálása

                  Ferenczi Gábor

                  polgármester

                  18.

                   Sárvár és Kemenesalja Mentett Kutyáiért Alapítvány kérelme a kutyamenhely létesítésére vonatkozóan megkötendő használati szerződés módosítására

                   Ferenczi Gábor

                   polgármester

                   19.

                    Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. belső ellenőrzése és intézkedési terve

                    Ferenczi Gábor

                    polgármester

                    20.

                     Ács Attila ügyvezető igazgató munkaviszonyának megszüntetése

                     Ferenczi Gábor

                     polgármester

                     21.

                      Tájékoztató a parlagfű elleni védekezésről

                      Bendes István

                      jegyző

                      22.

                       Kórház története

                       Ferenczi Gábor

                       polgármester

                       23.

                        Tájékoztató kutak engedélyezéséről

                        Ferenczi Gábor

                        polgármester

                        24.

                         Ravatalozó felújítása

                         Ferenczi Gábor

                         polgármester

                         25.

                          Kültéri illegális hulladékelhelyezések

                          Ferenczi Gábor

                          polgármester

                          D e v e c s e r , 2018. október 26.

                                                                                                                                        Ferenczi Gábor sk.

                                                                                                                                           polgármester

                          Naptár: 
                          2018, október 30 - 16:00

                          Szerzőről