A Képviselő-testület 2018. október 30-án nyilvános ülést tart

Létrehozás: 2018. Oct. 26. - 10:59

                                                                     M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. október 30-án (kedden) 16,00 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Művelődési Ház Devecser, Jókai u. 3.

                                                              N A P I R E N D  E L Ő T T

Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések (rendeletek, határozatok) végrehajtásáról, az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett intézkedésekről, a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Ferenczi Gábor

polgármester

                                                                    N A P I R E N D

                         T á r g y :                                                                                                       Előadó:

1.

Az építményadóról szóló 12/2014. (X. 2.) önkormányzati rendelet módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

2.

A kiegészítő szociális célú tűzifa juttatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor

polgármester

3.

A szociális célú tűzifa juttatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor

polgármester

4.

Devecser Sportegyesület működési támogatása

Ferenczi Gábor

polgármester

5.

Devecseri Sportegyesület TAO támogatási kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

6.

Devecseri Sportpályák karbantartása

Ferenczi Gábor

polgármester

7.

Devecseri Gárdonyi Géza Általános és Alapfokú Művészeti Iskola zeneiskolai térítési díj átvállalásának kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

8.

Hitelfelvétel pályázati önrészhez

Ferenczi Gábor

polgármester

9.

Bölcsődei pályázat

Ferenczi Gábor

polgármester

10.

Védőnői állásra pályázat kiírása

Ferenczi Gábor

polgármester

11.

616 hrsz.-ú ingatlan műemléki besorolás megszüntetésének kezdeményezése

Ferenczi Gábor

polgármester

12.

Borszörcsöki 196 hrsz-ú ingatlan értékesítése 2.

Ferenczi Gábor

polgármester

13.

Piac átszervezésével kapcsolatos koncepció

Ferenczi Gábor

polgármester

14.

„Használt-cikk piac” területére sorompós-beléptető rendszer kiépítésére beérkezett ajánlatok elbírálása

Ferenczi Gábor

polgármester

15.

Villanyhálózat fejlesztése Meggyeserdő bal oldalon

Ferenczi Gábor

polgármester

16.

TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú „Devecser Meggyeserdei iparterület fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó kivitelezők meghatározása

Ferenczi Gábor

polgármester

17.

TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú "Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben" című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatására beérkezett ajánlatok elbírálása

Ferenczi Gábor

polgármester

18.

Sárvár és Kemenesalja Mentett Kutyáiért Alapítvány kérelme a kutyamenhely létesítésére vonatkozóan megkötendő használati szerződés módosítására

Ferenczi Gábor

polgármester

19.

Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. belső ellenőrzése és intézkedési terve

Ferenczi Gábor

polgármester

20.

Ács Attila ügyvezető igazgató munkaviszonyának megszüntetése

Ferenczi Gábor

polgármester

21.

Tájékoztató a parlagfű elleni védekezésről

Bendes István

jegyző

22.

Kórház története

Ferenczi Gábor

polgármester

23.

Tájékoztató kutak engedélyezéséről

Ferenczi Gábor

polgármester

24.

Ravatalozó felújítása

Ferenczi Gábor

polgármester

25.

Kültéri illegális hulladékelhelyezések

Ferenczi Gábor

polgármester

D e v e c s e r , 2018. október 26.

                                                                                                              Ferenczi Gábor sk.

                                                                                                                 polgármester

Naptár: 
2018, október 30 - 16:00

Szerzőről